PROJEKT SEVERNOJADRANSKE VODIKOVE DOLINE, V KATEREM JE VODILNI PARTNER HSE, PREJEL 25 MILIJONOV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Javno zasebno partnerstvo, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij v Evropi – The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking – je danes objavilo rezultate razpisa Horizon Europe: projektu Severnojadranske vodikove doline, ki je rezultat sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Furlanije-Julijske krajine in v katerem je vodilni partner Holding Slovenske elektrarne (HSE), je bilo dodeljenih kar 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Severnojadranska vodikova dolina je prvi evropski transnacionalni projekt, namenjen vzpostavitvi namenske vodikove doline. Partnerstvo treh držav, ki ga vodi HSE, največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v državi, vključuje 34 organizacij ter pokriva celotno verigo, od proizvodnje preko skladiščenja in distribucije do končne uporabe vodika v različnih sektorjih, predvsem industriji in prometu. Ključni industrijski akterji iz vseh treh držav bodo razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot 5.000 ton zelenega vodika na leto iz obnovljivih virov energije ter njegovo shranjevanje, distribucijo in uporabo. Končni cilj projekta je dekarbonizacija pomembnih industrijskih sektorjev, kot sta proizvodnja jekla in cementa, ter trajnostne prometne rešitve, vezane na zmanjševanje ogljičnega odtisa. Projekt bo trajal 72 mesecev; začne se letos, takoj po uskladitvi datuma z Evropsko komisijo, najverjetneje pa v drugi polovici leta 2023.

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, je ob tej priložnosti povedal: »Ponosni smo, da je Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je glavni slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, vodilni partner v projektu Severnojadranske vodikove doline. Gre za odličen primer meddržavnega in multidisciplinarnega sodelovanja, ki bo s pomočjo vodikovih tehnologij in izkoriščanjem priložnosti na področju shranjevanja energije omogočil hitrejši zeleni prehod v emisijsko nevtralno družbo. To je skladno tudi s poslanstvom in vizijo HSE, ki je ostati največji proizvajalec obnovljive električne energije v državi ter se z znanjem, izkušnjami in primeri dobre prakse uveljaviti kot eden glavnih nosilcev zelene transformacije v Sloveniji in regiji.«

Več: https://www.clean-hydrogen.europa.eu/media/news/repowering-eu-hydrogen-valleys-clean-hydrogen-partnership-invests-eur-1054-million-funding-9-2023-01-31_en?utm_source=Google&utm_medium=email&utm_campaign=Hydrogen+call+22

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Objavljeno: 02-02-2023