Premogovnik Velenje odprodal staro elektrarno

Mestna občina Velenje je decembra 2022 od Premogovnika Velenje kupila kompleks Stara elektrarna. Termoelektrarna Velenje, ki jo domačini imenujejo Stara elektrarna, letos obeležuje 95-letnico svojega nastanka. Objekt je bil zgrajen med letoma 1919–1927, tlorisni gabarit objekta pa znaša 68 m x 28 m. V svojih 42 letih delovanja je imela elektrarna pomembno zgodovinsko vlogo pri energetskem razvoju celotne države, svoja vrata pa je zaprla leta 1970. Od takrat naprej je objekt z zemljišči v skupni izmeri skoraj 5.000 m2 neizkoriščen, čeprav predstavlja arhitekturni biser v sklopu industrijske stavbne dediščine.

Objekt Stare elektrarne želijo v Mestni občini Velenje čim prej revitalizirati. V skladu s smernicami Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine bodo novi lastniki začeli z obnovo objekta in v njem vzpostavili industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti. Nekoč generator električne energije bo postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov energije in varovanja okolja. Programi bodo temeljili na treh stebrih: okolje, krožno gospodarstvo in izobraževanje.

V letu 2023 bodo v MO Velenje pripravili projektno in investicijsko dokumentacijo. Z investicijo, za katero pričakujejo sofinanciranje iz evropskega sklada za pravični prehod, bodo predvidoma zaključili do konca leta 2027.

Poslovno prestrukturiranje Skupine Premogovnik Velenje se izjava že dlje časa in zajema odprodajo naložb in ukinitev dejavnosti, ki niso v povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga.

Objavljeno: 01-02-2023