SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO V LETU 2022 PRESEGLA PRIČAKOVANO PROIZVODNJO

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, pospešeno stopa v smer izkoriščanja energije sonca za pridobivanje električne energije iz velikih sončnih elektrarn. Največja, 3 MW sončna elektrarna Prapretno, je leta 2022 v obdobju april (otvoritev elektrarne) – december kar za 8 % presegla proizvodnjo, predvideno v investicijski dokumentaciji. Proizvedla je namreč 3.014,9 MWh električne energije, kar zadošča za letno oskrbo približno 820 slovenskih gospodinjstev.

V HSE smo že pristopili tudi k izgradnji druge faze Sončne elektrarne Prapretno. Za projekt SE Prapretno 2 trenutno potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, občina Hrastnik pa je konec leta 2022 v Uradnem vestniku Zasavja že objavila tudi sklep o pripravi občinskega podrobnega načrta za SE Prapretno 3. S tem sklepom se pričnejo aktivnosti za spremembo namenske rabe zemljišč na sosednjih zemljiščih obstoječe SE Prapretno, kar bo omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izgradnja sončne elektrarne Prapretno je v celoti plod znanja in dela družb skupine HSE (HSE, HSE Invest in HTZ), z dokončanjem vseh treh faz elektrarne pa bomo celovito izrabili potencial lokacije za izkoriščanje električne energije iz sonca. Skupna instalirana moč vseh sončnih elektrarn skupine HSE bo po izgradnji SE Prapretno 2 in 3 predvidoma znašala 9,9 MW, skupna moč vseh sončnih elektrarn skupine HSE pa že več kot 30 MW. To pa pomeni kar desetkratno povečanje sedanje zmogljivosti SE Prapretno v dveh do treh letih.

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, pri tem poudarja: »Izkoriščanje energije sonca sodi med najpomembnejše razvojne aktivnosti skupine HSE. Ne le sončna elektrarna Prapretno; tudi vsi naši prihodnji projekti so  usmerjeni v izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo t. i. zelene elektrike, s ciljem, da skupina HSE postane nosilec in glasnik zelenega prehoda v Sloveniji oziroma slovenski energetiki.«

Več: HSE Sonce | HSE

Objavljeno: 31-01-2023