PREMOGOVNIK VELENJE NE BO ODKOPAVAL POD ŠOŠTANJEM IN NE BO SELIL NOVIH DRUŽIN

V enem od dnevnih časopisov je bil 25. januarja 2023 objavljen prispevek o Premogovniku Velenje, v katerem so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve. Novinarka že v naslovu in uvodu članka med drugim navaja, da bo lignit še selil domačine in da selitev družin s področja pridobivanja premoga ni zgolj preteklost, kar napačno nakazuje, da bo šlo za nove primere preseljevanja, kar pa ne drži. Novinarka napačno navaja tudi: »Je pa dejstvo, da se izkopavanja na več kot 1104 hektarje velikem pridobivalnem območju zadnja leta širijo pod Šoštanjem …«

Čeprav smo v javnosti, lokalnim skupnostim in medijem že večkrat pojasnili, da izkopavanje pod mestom Šoštanj v prihodnosti ni več predvideno, želimo zaradi novinarkinega pisanja znova poudariti, da je Premogovnik Velenje že leta 1999 iz svojega pridobivalnega prostora izvzel področje zahodnega dela nahajališča lignita, se pravi tudi območje pod Šoštanjem (t. i. šoštanjski trikotnik) in Jame Šoštanj, ki predstavlja večji del šoštanjskega polja. Premogovnik Velenje je leta 1999 z vlogo za podelitev rudarske pravice predlagal zmanjšanje pridobivalnega prostora na sedanje območje, ki se od takrat ni spreminjalo.

Kar se tiče družin, ki naj bi se preselile, pa smo novinarki že pred objavo članka pojasnili, da gre le še za dva takšna primera, ki pa nista nova, ampak dogovori z oškodovanci tečejo že nekaj let. Drugih novih selitev ni načrtovanih, ker je območje odkopavanja določeno že več kot dvajset let in se tudi ne bo več širilo.

Objavljeno: 26-01-2023