TAKTIČNA GASILSKA VAJA V PREMOGOVNIKU VELENJE

V Premogovniku Velenje vsako leto – ko nam »covid razmere« to dopuščajo – v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo. Tokrat je ta potekala v sredo, 26. oktobra 2022, na objektu Klasirnica, trak 321/322. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje so v vaji sodelovali še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Velenje in Policijska postaja Velenje. 

Pomena varnosti v Premogovniku Velenje so se zavedali že predhodniki, o čemer priča, da je Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo PV letos obeležilo 90 let delovanja, Jamska reševalna četa pa šteje 115 let.

»S ponosom sem opazoval odgovorno ravnanje obeh sodelujočih gasilskih društev, osebja Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje in policistov velenjske policijske postaje. Vsi skupaj in vsak zase ste izjemno pomemben člen v zgodbah, ki bi lahko imele nepopravljive ali celo katastrofalne posledice v primeru izrednih dogodkov in razmer,« je ob zaključku vaje povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. »Danes je bilo videti tovarištvo, sodelovanje, dogovarjanje, strpnost, ki so še kako pomembni, ne samo v gasilstvu, ampak tudi v rudarstvu ter na mnogih drugih področjih.« Dr. Rošer je izrazil željo, da ostane zgolj pri vajah in da intervencij ne bi bilo ter izrekel čestitke ob uspešno izvedeni vaji.

Namen vaje je bil preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja, obenem pa preveriti tudi usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.

Objavljeno: 27-10-2022