Taktična gasilska vaja v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje vsako leto – ko nam »covid razmere« to dopuščajo – v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo.

Izvedli jo bomo danes, v sredo, 26. oktobra 2022, z začetkom ob 13.30 na objektu Klasirnica, trak 321/322.

Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje bo v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. 

Predpostavka vaje je izbruh požara v srednjem delu traku objekta Klasirnica.

Namen vaje je preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja, obenem pa preveriti tudi usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.

Objavljeno: 26-10-2022