Imenovanje nove generalne direktorice družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o.

Zaradi predčasnega sporazumnega prenehanja mandata generalne direktorice družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Nine Mauhler je ustanovitelj družbe Premogovnik Velenje na mesto generalne direktorice družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o., imenoval Staško Velikonja, ki je v družbah Skupine Premogovnik Velenje zaposlena več kot 25 let. Hkrati bo družba izvedla javni razpis za imenovanje generalnega direktorja družbe.

Objavljeno: 19-10-2022