Jamski reševalci Premogovnika Velenje preverjali telesno vzdržljivost

Varnost je vrednota, za katero si v Premogovniku Velenje z različnimi aktivnostmi in preventivnimi ukrepi vseskozi prizadevamo. Zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, v jami še vedno lahko pride do neljubih dogodkov in izrednih razmer, zato nenehno skrbimo za dobro usposobljenost jamskih reševalcev. Med drugim jo preverjamo tudi z vsakoletnim ugotavljanjem telesne vzdržljivosti, t. i. Cooperjevim testom. Letos smo ga izvedli v dveh delih – prvi je bil izveden v torek, 27. septembra 2022, drugi teden dni kasneje, oba na Mestnem stadionu Velenje.

Dobra telesna vzdržljivost in psihična stabilnost sta ključni za reševanje ob morebitnih nezgodah, kar v Premogovniku Velenje vsako leto ugotavljamo s t. i. Cooperjevim testom. Na Mestnem stadionu Velenje se je prva skupina članov jamske reševalne čete v torek, 27. septembra 2022, preizkusila v razdalji, ki jo zmorejo premagati v dvanajstih minutah, drugi preizkus je bil čez natanko teden dni, 4. oktobra. Rezultati so pokazali, da so jamski reševalci ustrezno fizično pripravljeni in da bodo v primeru potrebe lahko ustrezno posredovali.

Rudarska reševalna služba Premogovnika Velenje, v okviru katere sta organizirani jamska reševalna četa, ki letos obeležuje 115 let delovanja, in reševalna postaja, organizira in izvaja reševanje ob morebitnih nezgodah, izvaja vse potrebne aktivnosti na ogroženih območjih ter zagotavlja prvo pomoč ponesrečenim v jami. V Rudarski reševalni službi je danes 98 članov, od tega 82 aktivnih reševalcev, usposobljenih za delo z izolacijskim dihalnim aparatom. Člani imajo ustrezna znanja, so usposobljeni za delo v zaplinjenem območju ter za zagotavljanje prve pomoči, zato so povezani tudi v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. Za izobraževanje reševalcev je dobro poskrbljeno, saj zanje organiziramo različna strokovna predavanja in usposabljanja s področja nudenja prve pomoči – pri tem sodelujemo z zdravniki, preverjamo znanje nameščanja reševalnih aparatov, izvajamo fizično testiranje oz. t. i. Cooperjev test ter testiranje v dimni komori. Zanje vsak mesec organiziramo tudi reševalne vaje v jami in v požarnem rovu.

Objavljeno: 14-10-2022