Odziv poslovodstva Premogovnika Velenje na odprto pismo sindikata SDRES Nadzornemu svetu PV

V petek, 7. oktobra 2022, smo na e-naslov info@rlv.si prejeli odprto pismo, s  strani  sindikata SDRES, naslovljeno na NS Premogovnika Velenje. Sindikat v Premogovniku Velenje ni reprezentativen, vanj je trenutno vključeno 5,6 % oz. 61 zaposlenih. Navedbe v dopisu sicer niso konkretizirane, kljub temu pa smo primorani v zvezi z njimi podati nekaj pojasnil.   

Varnost in zdravje pri delu je področje, ki mu v Premogovniku Velenje posvečamo največjo možno skrb in pozornost, to je tudi eden najpomembnejši strateških ciljev. Zavedamo se potencialnih nevarnosti, zato stremimo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven.  Ustrezno skrb za varnost jame potrjujejo tudi strogi inšpekcijski nadzori, ki do sedaj niso odkrili kakršnihkoli nepravilnosti.

V Premogovniku Velenje vseskozi poteka intenziven dialog s Svetom delavcev in z reprezentativnim sindikatom SPESS–PV, v katerega je vključenih 70,48 % oz. 831 zaposlenih, s katerima sproti rešujemo vse aktualne zadeve. Kljub zahtevnim pogajanjem smo v zadnjih letih dogovorili posodobljeno Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije, uskladili enotno besedilo protikoronskega zakona za omilitev posledic koronavirusa v vseh družbah skupine HSE, dorekli vsebino Splošnega akta o plačah in se v letošnjem letu dogovorili o dvigu plač v družbi za 5,6 %.

Reprezentativni sindikat je vključen v pripravo izhodišč za Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ravno tako smo skupaj z njim in lokalnimi predstavniki aktivno sodelovali pri oblikovanju Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Pri slednjem je sodeloval tudi sindikat SDRES, ki pa, žal, ni podal nobenih predlogov za dopolnitev ali spremembo strategije.

V lanskem letu je bila sprejeta Nacionalna strategija izstopa iz premoga z določeno letnico 2033,  v letošnjem letu je energetska kriza smer zastavljenih aktivnosti povsem spremenila, saj tudi država Slovenija od nas pričakuje povečanje strateških zalog premoga, zaradi česar vse napore vlagamo v obvladovanje in povečanje proizvodnje, kar je ob vse zahtevnejših pogojih izkopavanja in rekordno nizki brezposelnosti še poseben izziv.

V Premogovniku Velenje se  zavedamo resnosti položaja, zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da pripomoremo k omilitvi krize na energetskem področju. Pri tem so vsakršne ideje in konstruktivni predlogi socialnih partnerjev še kako dobrodošli.

Objavljeno: 12-10-2022