ČASOPIS RUDAR – IZ ČRNEGA V ZELENO

V šaleški kadunji imamo neprecenljiv energent je naslov uvodnika tokratne, četrte številke časopisa Rudar v tem letu. Vodja Raziskav in projektiranja je razmišljal o pomembnosti premoga v zdajšnji energetski krizi oz. kot ji sam raje reče, o energetskem izzivu na poti do energetske neodvisnosti.

V okviru delovnega obiska sta nas sredi septembra obiskala predsednik Vlade RS dr. Robert Golob in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. O njunem pogledu na naš Premogovnik smo zapisali v rubriki Z delom se vse doseže. V njej tudi o trenutno najbolj perečih temah, uvozu premoga in zalogah premoga v pridobivalnem prostoru. Da se neodvisne oskrbe z lastnim energentom ne da ovrednotiti zgolj v evrih, je prepričan vodja področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje, ki smo ga povabili na pogovor. Na 61. Skoku čez kožo v rudarski stan skočilo 34 novincev ter Največji kapital podjetja so njegovi zaposleni sta še dva zanima članka v tej rubriki. V Premogovniku Velenje uvajamo novo celostno grafično podobo družbe, s katero se vračamo nazaj h koreninam. Naš novi pozicijski slogan »Iz črnega v zeleno« predstavlja prestrukturiranje celotne Skupine ter postopen izhod iz premoga in razvoj zelenih rešitev. Bili smo tudi na vročem srečanju gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije, naši strokovnjaki pa na 50. geodetskem dnevu.

Podjetje smo ljudje in če želimo kader vzgajati za jutri, moramo začeti že danes, je prepričana vodja področja Kadri in plače. Tudi njo smo povabili na pogovor.

V družbi HTZ so uspešno obnovili certifikat ATEX za neelektrično opremo, o tem pišemo v rubriki Skupina Premogovnik Velenje.

V Tretjem polčasu najdete članke o visokem jubileju naših gasilcev, o odličnem sodelovanju harmonikarjev na prazniku rudarskega škrata, predstavitvi Muzeja premogovništva Slovenije na Pikinem festivalu ter o tem, kje in koga je šport ponovno združil. Na pridobivalnem področju PV se je odvijala motokros dirka, naš nekdanji sodelavec pa predstavlja umetnost v družini in »Snidenje generacij«. Klub upokojencev Skupine PV napoveduje dogajanja, mi pa vas vabimo na ogled Muzeja premogovništva Slovenije ter na koncerte, ki se bodo odvili v okviru abonmajskega programa Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

Zanimivo branje vas čaka tudi v elektronski obliki na povezavi https://www.rlv.si/casopis-rudar/2022-3/.

Objavljeno: 04-10-2022