Na 50. geodetskem dnevu tudi strokovnjaki Premogovnika Velenje

Tradicionalni strokovni posvet strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora se je letos odvijal v Velenju. Jubilejnega, 50. geodetskega dneva z naslovom Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru, ki je bil 22. in 23. septembra 2022, so se udeležili tudi strokovnjaki Premogovnika Velenje ter visoki predstavniki državnih geodetskih uprav iz širše regije, in sicer iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Kosova in Bolgarije, kar daje dogodku še posebno težo in mednarodno prepoznavnost.

Med udeleženci dogodka je tudi Premogovnik Velenje, ki za zaposlenimi v oddelku jamomerstva in geodezije ponuja geodetske meritve tudi na trgu. »V velenjskem Premogovniku znamo izvajati dela jamomerstva in geodezije na vseh področjih podzemnih gradenj, kakor tudi izvajati klasične geodetske izmere. Bogate izkušnje inženirske geodezije na površini in našega dela iz jame, kjer na leto usmerjamo izgradnjo med 5 in 6 kilometrov jamskih prog, prenašamo na odprti trg gradbeništva,« je povedal vodja Jamomerstva, geodezije in rudarskih škod mag. Aleš Lamot.

Digitalno okolje se z veliko hitrostjo spreminja in pandemija je to le še pospešila. Digitalna preobrazba je za številne nujna za poslovno preživetje. Kljub temu se digitalna preobrazba ne udejanja dovolj hitro in učinkovito. Na letošnjem Geodetskem dnevu se je nadaljevala obravnava široko zastavljene teme digitalne preobrazbe v geodeziji, kartografiji, navigaciji, podatkih o nepremičninah, katastru in drugih prostorskih podatkih. Predstavili so pomembnost povezovanja katastra nepremičnin z drugimi evidencami ter priložnosti, ki se pri tem ponujajo geodeziji, geodetom in drugim, ki uporabljajo prostorske podatke. Ob dogodku so se predstavili raziskovalci, strokovnjaki, razstavljavci, sponzorji in donatorji, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo.

Dogodek sta organizirala Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

Objavljeno: 30-09-2022