PREMOGOVNIK VELENJE: KADRE POTREBUJEMO DANES IN JIH BOMO TUDI PO ZAKLJUČKU ODKOPAVANJA

Prihodnost Premogovnika Velenje je neobhodno povezana s prestrukturiranjem Šaleške doline. Prehod v brezogljično družbo je dejstvo, se pa ob svetovni energetski krizi, ki smo ji priča, zastavlja vprašanje, ali bo do njega res prišlo že čez dobrih deset let, kot je zapisano v letos spejeti strategiji za izhod iz premoga. Ne glede na to, ali se bo to zgodilo leta 2033 ali kasneje, bomo delovna mesta, povezana z rudarstvom, potrebovali še najmanj 15 let po prenehanju odkopavanja oz. za ves čas zapiralnih del, z oblikovanjem obstoječih znanj v nove programe, pa jih bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal s svojo dejavnostjo. Kadrovsko politiko podjetja smo ravnateljem in svetovalnim delavcem izobraževalnih inštitucij SAŠA regije predstavili v petek, 23. septembra 2022.

Prisotne je uvodoma nagovoril direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar: »Pred nami so izzivi, povezani z odkopavanjem premoga, ter izzivi prilagajanja spremembam zaradi prestrukuriranja naše družbe in Šaleške doline. V času, ko se soočamo z veliko energetsko krizo, je Premogovnik Velenje skupaj s Termoelektrarno Šoštanj in krovno družbo HSE uvrščen med strateško pomembna energetska podjetja.Ne glede na trenutno krizo dajemo velik poudarek kadrom inseveda razmišljamo tudi o novih delovnih mestih – teh, ki jih potrebujemo v tem trenutku, in tistih, ki jih bomo v tej dolini potrebovali po zaključku odkopavanja.«

Kader skušam privabiti z različnimi aktivnostmi – organiziramo »dan odprtih vrat« za devetošolce okoliških osnovnih šol, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni, štipendistom poleg štipendij nudimo tudi številne druge ugodnosti, za opravljanje obvezne prakse imamo vzpostavljeno organizacijsko enoto Praktično izobraževanje, odzvali smo se tudi na javni poziv Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023. »Bili smo tudi eden glavnih pobudnikov za razširitev nabora poklicnih programov, ki se izobražujejo v vajeniški obliki, da bi pridobili tiste kompetence, ki jih naše podjetje nujno potrebuje. Vse ukrepe izvajamo z jasnim ciljem, da pridobimo ustrezen kader, ki ga bomo potrebovali tudi po prenehanju odkopavanja premoga.«

Direktor Aleš Logar je še povedal, da bo Premogovnik Velenje deloval še vsaj 20 let, saj je potrebno po končni letnici izvesti vsa zapiralna dela. »To obdobje pa je pomembno za starše, otroke, dijake, ki se odločajo za poklice, ki jih potrebujemo v Skupini Premogovnik Velenje ta trenutek in jih bomo potrebovali tudi v času zapiralnih del ter po prestrukturiranju družbe. Ponovno poudarjam, da bomo s premogom zeleni prehod lažje dosegli, saj bomo z njim še naprej zagotavljali stabilnost in zanesljivost slovenskega energetskega sistema ter skrbeli, da bo Slovenija čim bolj samozadostna in neodvisna od uvoza.«

Potrebe po kadrih, zaposlovanje in štipendijsko politiko je predstavila vodja področja Kadri in plače v Premogovniku Velenje mag. Irena Vodopivec.  »Letnica 2033, sprejeta z nacionalno strategijo izstopa iz premoga, je prelomnica, ko naj bi prenehali z odkopavanjem premoga, kar pa ne pomeni, da bomo takrat Premogovnik zaprli, strokovni kader bomo potrebovali tudi po tej letnici. Vsa znanja, ki jih podjetje ima in potrebuje, predstavljajo možnosti za nadaljevanje delovne kariere tudi po prenehanju odkopavanja premoga. Ena naših ključnih nalog je, da zaposlene pripravimo na spremembe. Kadrovska politika sledi poslovni politiki družbe. Če je še pred kratkim veljalo, da moramo v podjetju zmanjševati proizvodnjo in posledično število zaposlenih, je zdaj ravno obratno. Premogovnik Velenje in povezane družbe pospešeno razmišljajo o tem, katere so tiste dejavnosti, ki bi v prihodnosti zagotavljale delovna mesta.«

V celotni Skupini Premogovnik Velenje imamo potrebe po rudarskih in tudi drugih poklicih. Danes in tudi v prihodnjih letih bomo potrebovali geostrojnike rudarje, geotehnike, mehatronike operaterje, strojne mehanike, strojne tehnike, elektrikarje in elektrotehnike. Za prihodnost podjetja pa niso pomembna zgolj strokovna znanja, ampak tudi širša znanja, kot so organiziranje  dela, vodenje procesov, inovativnost, timsko delo ipd., skratka znanja in veščine, ki pomenijo razvoj in napredek.

»Tako kot druga podjetja se tudi v Premogovniku soočamo s splošnim pomanjkanjem ustreznega kadra na trgu delovne sile. Iskanje ustreznih kadrov dodatno otežuje dejstvo, da smo še lani s strani lastnika in države prejemali usmeritve, da moramo zniževati proizvodnjo in število zaposlenih. Tega trenda se zdaj, žal, ne da tako hitro obrniti, kot bi si želeli. Kljub intenzivnemu iskanju kadra v naši dolini in širše nismo dobili, zato smo kader iskali tudi v tujini. Gre za zaposlene, ki že imajo izkušnje na področju premogovništva. Letos smo v Premogovniku Velenje zaposlili že več kot 30 delavcev iz Bosne in Hercegovine, do konca leta 2022 pa je predvidenih še 40 zaposlitev,« je še dodala mag. Irena Vodopivec.

Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike smo v letu 2021 v celotni Skupini PV zaposlili 90 novih sodelavcev. Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z novimi zaposlitvami – v Premogovniku Velenje smo zaposlili že 83 novih sodelavcev, od tega 7 pripravnikov. Večina zaposlitev je vezanih neposredno na proizvodni del (80). V družbi HTZ Velenje je bilo zaposlenih 33 in v družbi PLP 2 nova sodelavca. V letu 2023 je za potrebe proizvodnega procesa predvidenih še okoli 200 novih zaposlitev.

Objavljeno: 29-09-2022