HTZ Velenje sodeloval pri obnovitvenih delih nekdanje Termoelektrarne Trbovlje

Na lokaciji nekdanje Termoelektrarne Trbovlje, ki od začetka leta 2018 deluje pod imenom HSE Energetska družba Trbovlje, d. o. o. (v nadaljevanju HSE EDT), so ves čas ohranjali energetsko lokacijo, kar se je v zdajšnjih razmerah izkazalo za zelo koristno. V obeh ohranjenih plinskih blokih je septembra letos potekal remont, da bi bloka ob morebitnem pomanjkanju elektrike lahko znova zagnali. Pri remontu so uspešno sodelovali tudi zaposleni v hčerinski družbi Premogovnika Velenje HTZ Velenje.

Zaposleni v Elektro-strojni dejavnosti družbe HTZ Velenje so skupaj z delavci HSE EDT in pod nadzorom tamkajšnjega strokovnega osebja izvedli obnovitvena dela na pomožnih napravah na objektu plinskega bloka PB1 in PB2. Sodelavci HTZ so izvedli menjavo dotrajanih profilov in pločevin na pomožnih konstrukcijah in objektih, popravilo vrat za objekt generatorja, izdelavo in vgradnjo revizijskih vrat, menjavo pohodnih pločevin na dostopih ter notranjo sanacijo filtrov vstopnega zraka.

V podjetju HTZ Velenje zelo dobro sodelujejo s povezanimi družbami znotraj skupine HSE. Generalna direktorica HTZ Velenje Nina Mauhler je ob tem povedala: »Tudi tokrat smo se nemudoma odzvali prošnji družbe HSE EDT in v najkrajšem možnem času zagotovili ekipo usposobljenih delavcev in tudi na tak način dokazali, da lahko v teh kriznih časih s skupnimi močmi ter z lastnim kadrom in znanjem prispevamo svoj delež k energetski stabilnosti Slovenije.«

Trboveljska plinska bloka bosta lahko po remontu zagotavljala vsak od 25 do 30 megavatov električne energije na uro. Njuna prednost je hiter vklop v elektroomrežje, za kar potrebujejo približno 10 minut.

Foto: https://hse-edt.si/energetski-objekt.html

Objavljeno: 27-09-2022