OBISK PREDSEDNIKA VLADE RS IN MINISTRA ZA INFRASTRUKTURO V PREMOGOVNIKU VELENJE – fototermin in izjava za medije

V okviru delovnega obiska bosta v sredo, 14. septembra 2022, Premogovnik Velenje obiskala predsednik Vlade RS dr. Robert Golob in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Goste bodo sprejeli generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) dr. Viktor Vračar, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Matjaž Vodušek in direktor Termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler. Ogledala si bosta potek izkopavanja premoga v Jami Pesje in razkladalno postajo za premog.

Fototermin srečanja predsednika Vlade s poslovodstvi energetskih družb je predviden v sredo, 14. septembra 2022, ob 11.45 na lokaciji DIK (točna lokacija je v prilogi – označen je tudi parking, na katerem boste lahko parkirali).

Izjava za medije je predvidena ob 14.25 pred upravno stavbo NOP na Partizanski cesti 78 v Velenju.

Izjavi za javnost bosta podala predsednik Vlade RS dr. Robert Golob in generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Objavljeno: 14-09-2022