V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJEMO IN ŠTIPENDIRAMO

V družbah Skupine Premogovnik Velenje kljub številnim izzivom, ki so pred nami, za nemoteno delovanje še vedno potrebujemo ustrezen kader s področja rudarstva, strojništva, elektrotehnike in tudi v drugih programih. V celotni Skupini Premogovnik Velenje je bilo lani 113 novih zaposlitev, 83 štipendistov in 17 vajencev. Kljub t. i. izstopu iz rabe premoga v Sloveniji, ki je določen z letnico 2033, bomo delovna mesta v Skupini PV potrebovali tudi, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem.

Svoje sodelavce smo v Skupini Premogovnik Velenje že od nekdaj skrbno izbirali in tako bo tudi v prihodnje, saj bomo za uresničitev jasne vizije potrebovali usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike smo v letu 2021 zaposlovali v celotni Skupini PV – v matični družbi smo za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 18 pripravnikov in 58 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 27, Sipoteh 3 in PLP 2 novih sodelavca; med posameznimi družbami je bilo 28 prezaposlitev.

Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader. Zaradi tega smo se odzvali tudi na javni poziv Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023. Prosta delovna mesta v Skupini PV in razpis za nova štipendijska ter vajeniška mesta v podjetjih PV in HTZ Velenje za šolsko leto 2022/2023 so objavljena na spletni strani Premogovnika na povezavi https://www.rlv.si/o-nas/javne-objave/zaposlovanje-in-stipendiranje/.

Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik, izkazujemo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2021/2022 smo v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje podelili 32 novih štipendij v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Prijave za srednješolske programe smo zbirali do konca julija, prijave za fakultetne programe pa na e-naslovu stipendije@rlv.si zbiramo še do 30. 9. 2022.

Ponosni smo tudi na uvedbo vajeniškega sistema v podjetju, preko katerega se trenutno usposablja 13 vajencev v programih strojni mehanik, elektrikar in mehatronik operater.

Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter sposobnostmi. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za to, da se bodo dijaki v našem okolju dobro počutili in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem in delovnem duhu preživeli svoje izobraževalne dni.

Za sistematičen prenos znanja imamo v Premogovniku Velenje vzpostavljeno organizacijsko enoto Praktično izobraževanje, v kateri imajo vsi učitelji, inštruktorji in mentorji pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo za delo z dijaki in s študenti na obvezni praksi. Sistem mentorstva je v podjetje zelo dobro vpeljan in povečuje kakovost medgeneracijskega prenosa znanja in sodelovanja. Na različne načine spodbujamo tudi naše zaposlene k formalnemu izobraževanju in tako uporabimo oz. izkoristimo potencial oz. znanje in kompetence že zaposlenih ter izkušenih delavcev.

Tako v Premogovniku Velenje kot tudi v hčerinskih družbah ustrezno usposobljeni kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih pri opravljanju obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Izgrajeni sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja ter dobro usposobljeni mentorji in inštruktorji predstavljajo za nas veliko prednosti. Opravljanje obvezne prakse omogočamo tudi drugim dijakom in študentom, tako je v letu 2021 – kljub epidemiji – prakso pri nas opravljalo preko 110 praktikantov.

Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudimo številne ugodnosti: plačilo jamskega dodatka, plačilo praktičnega usposabljanja z delom, brezplačen učbeniški sklad, brezplačen avtobusni prevoz in malico, plačan zdravniški pregled in zaposlitev po končanem izobraževanju. Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije.

V Premogovniku Velenje in premogovniških hčerinskih družbah smo že danes usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v brezgoljično družbo. Obstoječa znanja bomo oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo. S tem bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem.

Objavljeno: 10-08-2022