Proizvodnja v Premogovniku Velenje po ponedeljkovem stebrnem udaru

V Premogovniku Velenje je v ponedeljek, 25. julija 2022, prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo udeleženih 14 rudarjev, ki so k sreči utrpeli le lažje poškodbe. 12 jih okreva v domačem okolju, dva od udeležencev bolniškega staleža ne bosta koristila. Preiskava dogodka je še vedno v teku, poteka tudi ocenitev škode. V prihodnjem tednu bo znanih več podatkov o tem, ali oz. v kolikšni meri bo ta dogodek vplival na sam proces proizvodnje, ki je sicer na obstoječem odkopu stekla že kmalu po ponedeljkovem stebrnem udaru.

V četrtek, 28. julija 2022, bomo v Premogovniku Velenje začeli z izvajanjem načrtovanega daljšanja delujočega odkopa k. -110 B v Jami Pesje, na katerem bomo vgradili enajst dodatnih sekcij hidravličnega odkopnega podporja ob že delujoči odkop. Proces daljšanja bo predvidoma trajal deset delovnih dni. Po zaključenem daljšanju odkopa bo proizvodnja predvidoma ponovno stekla 16. avgusta 2022.

Premogovnik Velenje je v letošnjem letu izkopal več kot 1,6 mio ton premoga. Trenutni izkop premoga v Premogovniku Velenje je 81.000 ton nad proizvodnim načrtom, vendar se bo ta višek v času daljšanja odkopa B znižal, saj proizvodnje ne bo oziroma bo ta potekala le s pripravskih delovišč v zelo nizkih količinah, med 200 in 500 tonami na dan.

Objavljeno: 28-07-2022