Nezgoda v Premogovniku Velenje (dodatno)

V Premogovniku Velenje je v ponedeljek, 25. julija 2022, ob 21:43 na območju stebra NOP (oblomna proga), prišlo do stebrnega udara, pri čemer je bilo poškodovanih 14 rudarjev (iz preventivnih razlogov smo poleg dvanajstih v Zdravstveni dom Velenje napotili še dva zaposlena). Vsi so bili napoteni v Zdravstveni dom Velenje, reševalni ekipi Zdravstvenega doma Velenje pa k sreči ni bilo potrebno posredovati – vsi so iz jame prišli sami. Takoj po dogodku je bil obveščen republiški rudarski inšpektor, ki je že obiskal kraj dogodka. Preiskava dogodka je še vedno v teku.

Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena in je dogodek, ki se v premogovnikih občasno zgodi. Kljub sodobni tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, delo rudarjev še vedno poteka 500 metrov pod zemljo v posebnih razmerah, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo, žal, pa se stebrnega udara vnaprej ne da predvideti. Nazadnje je do podobnega dogodka v Premogovniku Velenje prišlo lani, ko so bili poškodovani trije rudarji.

V Premogovniku Velenje vsako nezgodo globoko obžalujemo in si s preventivnimi ukrepi, z varnostnim-tehnološkim informacijskim sistemom VTIS, s katerim vsakodnevno spremljamo vse parametre v jami, izdelanim Načrtom obrambe in reševanja ter z osveščanjem zaposlenih vsakodnevno prizadevamo, da bi bilo le-teh čim manj.

Dogodek je v jami Premogovnika Velenje povzročil tudi precejšnjo materialno škodo – njenega obsega ta trenutek še ne moremo natančno opredeliti, saj popis in ocena le-te še potekata.

Objavljeno: 26-07-2022