DVIG CENE MALIC V DRUŽBAH SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

Gorenje Gostinstvo je konec junija posredovalo predlog izvajalca za spremembo pogodbe o organizirani prehrani delavcev v Skupini PV. Cena malice v višini 4,62 EUR je v Premogovniku Velenje nespremenjena več kot 11 let, vse od aprila 2011. Poslovodstvo Premogovnika Velenje je zaradi povišanja cen prehrambnih artiklov in energije na svetovnem trgu preverilo upravičenost zahtevka in pristalo na dogovor o povišanju cene malice s 4,62 evra na 5,60 evra, s čimer smo na seji, ki je potekala v sredo, 13. julija 2022, seznanili tudi socialne partnerje (prisotni so bili predsedniki sindikata SPESS-PV, SDRES in Sveta delavcev PV). Znesek celotnega povračila za malico po Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, ki je vezan na najvišji znesek za povračilo, določeno z davčno uredbo na državni ravni, sicer znaša 6,12 evra – razliko med 5,6 evra in 6,12 EUR bodo zaposleni prejeli pri plači za vsak opravljeni dan v preteklem mesecu. V primeru povišanja zneska povračila za prehrano v okviru uredbe bo višji znesek avtomatično veljal tudi za zaposlene, s tem se bo posledično zvišal tudi del, ki ga zaposleni prejmejo ob plači.

V Premogovniku Velenje želimo tudi v prihodnje zagotavljati kakovostno malico svojim zaposlenim, saj se zavedamo, da je to izjemnega pomena za zdravje zaposlenih in nemoteno delo, še posebno za delavce, ki delajo fizično zahtevna dela v težkih pogojih in večizmenskem ciklusu. V interesu Premogovnika Velenje, kateremu je na prvem mestu varnost in zdravje zaposlenih, je, da zaposlenim med delovnim časom zagotavlja kakovostno organizirano prehrano in da to ni prepuščeno skrbi vsakega posameznika. Tako imajo zaposleni sedaj na voljo 5 toplih in kar 59 različnih vrst hladnih malic.

Pogovori na temo malice so se začeli s predstavniki sindikata SPESS in Sveta delavcev PV in ne na pobudo sindikata SDRESS. Ob tem poudarjamo tudi to, da do današnjega dne še vedno nismo prejeli nobenih dokazil oz. podpisov peticije, s čimer medije in javnost vseskozi zavaja Asmir Bećarević.

Nepojmljivo je, da se gospod Bečarević kot predstavnik sindikata SDRES bori za ukinitev organizirane prehrane, saj so si v preteklosti ravno slovenski sindikati prizadevali in dosegli, da je tovrstna oblika prehrane postala standard.

Posredujemo vam tudi povezavo do izjave generalnega direktorja Premogovnika Velenje: https://we.tl/t-M1zVKnLChG

Objavljeno: 19-07-2022