HTZ VELENJE USPEŠNO NADALJUJE Z GRADNJO VELIKIH SONČNIH ELEKTRARN

Hčerinska družba Premogovnika Velenje HTZ Velenje je po uspešni gradnji trenutno največje sončne elektrarne v Sloveniji v Prapretnem, ki ima 3,036 megavata instalirane moči in je od aprila letos že priključena v omrežje, zgradila še eno veliko sončno elektrarno. V Zlatoličju pri Ptuju so junija letos končali z gradnjo in v omrežje uspešno priključili že peti segment Sončne elektrarne Zlatoličje, katere instalirana moč znaša 2,5 megavata. Investitor, Dravske elektrarne Maribor, ima na tem delu največje slovenske Hidroelektrarne Zlatoličje-Formin velike ambicije, saj načrtuje postavitev izjemno velike sončne elektrarne, ki bo ob koncu imela kar 30 megavatov instalirane moči.

Sončna elektrarna, ki je postavljena v dolžini 905 metrov, ima 2,5 megavata skupne nazivne moči, njena letna načrtovana proizvodnja pa znaša približno 3.000 megavatnih ur okolju prijazne električne energije.

»Gradnja petega segmenta Sončne elektrarne Zlatoličje je bila zaradi 30-stopinjskega nagiba terena in bližine kanala, katerega pretok je do 550 m3/s, še posebej zahtevna, a smo v družbi HTZ še enkrat dokazali, da smo kos tudi najbolj zahtevnim projektom. Namestili smo kar 5.694 visokoučinkovitih fotonapetostnih modulov skupne nazivne moči o 2,5 MWp, podkonstrukcija pa je v celoti sidrana v hribino. Investitor je gradnjo in zagon sončne elektrarne v celoti zaupal družbi HTZ,« je povedala generalna direktorica HTZ Nina Mauhler in dodala, da je gradnja Sočne elektrarne Zlatoličje še en uspešen projekt s področja zelene energije, kamor se družba HTZ Velenje zadnja leta vse bolj osredotoča. »Predstavlja pomemben mejnik za nadaljnji razvoj industrije s področja fotovoltaike v Sloveniji in obenem pomembno referenco za družbo HTZ Velenje, ki išče nove programe na trgu. V družbi se z načrtovanjem in izgradnjo sončnih elektrarn ukvarjamo že dobrih 18 let, projekta Zlatoličje in Prapretno pa sta dobri referenci za v zeleno usmerjeno prihodnost družbe.«

Objavljeno: 15-07-2022