Zelena luč za gradnjo sklopov Škalsko jezero in Konovo

ZELENA LUČ ZA GRADNJO SKLOPOV ŠKALSKO JEZERO IN KONOVO

Aktivnosti za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi, tj. od avtoceste pri Šentrupertu proti Koroški do meje z Avstrijo, se nadaljujejo. Za sklopa B in H (območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo) je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, začetek del je predviden do konca letošnjega leta (v teku so postopki izbire izvajalca gradbenih del). Dela na območju Gaberk pri Velenju so v zaključni fazi za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na odseku Šentrupert–Velenje potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za gradnjo.

Na Mestni občini Velenje so imenovali strokovno komisijo, ki glede del za gradnjo tretje razvojne osi, vezanih na območje Mestne občine Velenje, vseskozi konstruktivno sodeluje z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in Družbo za razvoj infrastrukture (DRI). Komisija koordinira postopke glede zemljišč in pomaga pri pridobitvah služnosti. Uskladili so tudi predloge začasnih prometnih rešitev, ki jih bodo z investitorjem in izvajalci po potrebi uvedli z namenom hitrejše neovirane kvalitetne izvedbe del, predvsem pa v želji po čim manjših motnjah prometa. O teh bodo javnost še podrobneje obveščali.

Na odseku Šentrupert–Velenje potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za gradnjo. Trenutno je pridobljenih 65 odstotkov zemljišč. Za 14-kilometrski odsek je DARS aprila letos na ministrstvo za okolje vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Od aprila dalje velja tudi poroštveni zakon za obveznosti DARS-a, ki med drugim zajema tudi financiranje gradnje tega odseka tretje razvojne osi.

V Velenju se veselijo novih infrastrukturnih pridobitev z namenom razbremenjenosti prometa, večje prometne varnosti in pridobitve bolj konkurenčnega poslovnega okolja.

vir: Mestna občina Velenje

Objavljeno: 05-07-2022