PREMOGA JE DOVOLJ ŠE ZA NEKAJ DESETLETIJ

Glede na številne pobude, naj se zaradi energetske krize podaljša delovanje termoelektrarn in ob boku članka v Delu, ki je bil objavljen 28. junija 2022 pod naslovom Evropske države se vračajo k premogu (Evropske države se vračajo k premogu – Delo), v katerem novinar citira Janeza Kopača, ki trdi, da lignita v Šaleški dolini ni dovolj, pojasnjujemo, da izdelani elaborat o zalogah premoga Premogovnika Velenje potrjuje, da so zaloge konec leta 2021 znašale več kot 102 milijona ton in glede na predvideno dinamiko odkopavanja zadoščajo za normalno obratovanje še nekaj desetletij.

Na vprašanja, ali je Premogovnik Velenje sposoben izkopavati premog tudi po letu 2033, če pride do takšne odločitve, pa dodajamo, da je še nedolgo nazaj veljalo, da bomo premog v Šaleški dolini odkopavali še približno trideset let, s sprejetjem nacionalne strategije izstopa iz premoga pa je ta letnica določena do leta 2033. Izdelava različnih scenarijev obratovanja je bila nujna zaradi številnih sprememb, ki so se in se še bodo na energetskem področju zgodile v prihodnjih letih in ki posredno oz. neposredno vplivajo na delovanje Premogovnika Velenje. Nove scenarije obratovanja Premogovnika Velenje smo začeli izdelovati na podlagi usmeritev strategij EU in energetske politike Slovenije. Osnovo za izdelavo vseh scenarijev je predstavljalo nahajališče premoga v Šaleški dolini in izdelani elaborat o zalogah premoga Premogovnika Velenje, ki potrjuje, da JE ZALOG DOVOLJ.

Premogovnik Velenje je s tehničnega vidika sposoben odkopavati tudi po omenjeni letnici ob pogoju zadostnih vlaganj v prihodnjih letih tako v opremo kot v zaposlene. Pri tem govorimo o tehničnih sposobnostih jame za proizvodnjo zahtevanih količin. Premogovnik Velenje je sposoben izkopavati še vrsto let, toda če kdo misli, da se bomo šele leta 2033 odločili, da lahko obratovanje kar tako podaljšamo še za deset let, se zelo moti. Ta odločitev mora biti sprejeta najkasneje do leta 2025, kar omogoča izdelavo jamske infrastrukture za potrebe odkopavanja po letu 2033.

Če povzamemo na kratko: premoga je dovolj še za prihodnjih 30 let, so pa pogoji izkopavanja z leti zahtevnejši, kar se odraža v stroškovni ceni. Torej: premoga je dovolj, vprašanje je le, kakšna cena je sprejemljiva.

Objavljeno: 01-07-2022