Gradnja kolesarske povezave skozi Hudo Luknjo med Velenjem in Mislinjo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor, je konec preteklega leta sklenila pogodbo za gradnjo državne kolesarske povezave Huda luknja, ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2023. Predvidena kolesarska pot v dolžini približno 9,4 kilometra od Gornjega Doliča do Sela pri Velenju bo potekala po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore in preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Mislinja – Slovenj Gradec – Dravograd.

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij svojo kvoto namenjata tudi Občina Mislinja in Mestna občina Velenje.

Družba RGP, d. o. o., ki deluje kot del skupine HSE, je v sklopu konzorcija partnerjev konec letošnjega januarja pristopila k izvedbi kolesarske steze. S svojim znanjem in referencami bodo izvedli sanacijo predorov Paka 1, Paka 2 in Huda luknja ter zgradili nov predor Legi kamen.

Karakteristika predorovDolžina predoraDela, ki bodo opravljena
Paka 167,40 metrovSanacija predora
Paka 274,78 metrovSanacija predora in novogradnja S portala
Huda luknja421,00 metrovSanacija predora
Legi kamen118,60 metrovGradnja novega predora

Predor Legi kamen, ki je bil 2. junija uspešno prebit, bo namenjen kolesarskemu prometu, profil pa bo omogočal tudi prehod manjšim vzdrževalnim vozilom. V nadaljevanju bodo opravljena še naslednja dela:

  • izvedba odvodnjavanja,
  • vgradnja hidroizolacije,
  • izvedba temelja in notranje obloge,
  • izgradnja portala na severni in južni strani,
  • vgradnja voziščne plasti.

Načrtuje se, da bo predor Legi kamen zaključen do aprila 2023, sanacija ostalih predorov pa do marca 2023.

Objavljeno: 24-06-2022