ODZIV PREMOGOVNIKA VELENJE NA PETICIJO GLEDE ORGANIZIRANE PREHRANE

Zaradi povišanja cen prehrambnih artiklov smo se že v maju 2022 sestali z dobaviteljem in se dogovorili, da se trenutno cene osnovnih malic ne povišajo in ostajajo na ceni 4,62 EUR za malico. Posledično je ponudnik začel dosledno upoštevati normative in podražil dodatno ponudbo (artikli izven pogodbe), ki zdaj znaša do 6 EUR. Želimo poudariti, da delodajalec vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje plačuje malico v višini 6,12 EUR, kar pri vrednosti ponudnika malice 4,62 EUR pomeni, da vsak zaposleni za opravljen delovni dan prejme pri plači razliko v višini 1,5 EUR.

Prejeli smo zahtevo zaposlenih glede ureditve kakovosti in količine malic, nismo pa prejeli zbranih podpisov »Peticije za dostojno malico«. V nadaljevanju podajamo naslednji odgovor.

Zaposleni v Skupni Premogovnik na osnovi Kolektivne pogodbe premogovništva prejemajo dnevno povračilo stroškov prehrane med delom v višini zneska določenega z uredbo, kar znaša trenutno 6,12 EUR. Ko se bo znesek v uredbi spremenil, se bo to avtomatsko odražalo v višini povračila cene malice. Zahteva sindikata SDRES nadomestila za prehrano v višini 7,91 EUR je dejansko nerazumna. Pri določanju prehranskih vrednosti smo posebej imeli v mislih rudarje, ki delajo v težkih pogojih dela. Ker toplih malic ni možno vnašati v jamo imajo na voljo 40 različnih vrst hladnih malic po ceni 4,62 EUR. Razliko do 6,12 EUR oz. zneska po uredbi, t. j. 1,5 EUR prejemajo v denarju pri plači. Zaposleni lahko dobroimetje koristijo v različnih lokalih v Šaleški dolini, s katerimi upravlja ponudnik (Hotel Paka, Restavracija Jezero, Bistro Arkada, Delavski klub). Malica je v naših delovnih pogojih izredno pomembna in dandanes predstavlja standard kakovosti pogojev dela, zato poslovodstvo nikakor ne bo pristalo na to, da zaposlenim ni dostopna organizirana prehrana med delovnim časom in bo le-ta prepuščena skrbi posameznika.

Presenečeni smo nad zahtevo sindikata SDRES, da se izogiba ustaljenemu socialnemu dialogu in izraža nestrinjanje preko medijev. V aprilu smo namreč zaključili pogajanja na ravni dejavnosti, kjer so poleg sindikata SPESS sodelovali tudi predstavniki sindikata SDRES in kakršnihkoli pobud v zvezi z višino zneska za malico niso izpostavili. Glede na to, da je dogovor postavljen na ravni dejavnosti, se tudi vse spremembe urejajo na tem nivoju. Potrebno je namreč povedati, da vsak znesek, ki je višji od 6,12 EUR, za delavce ni več davčno upravičen.

Takšen način izpostavljanja zahtev zagotovo ne prispeva h konstruktivnemu socialnemu dialogu in zagotovo ne kaže na iskreno željo za reševanje težav. Prav tako je nerazumljivo, da največje nezadovoljstvo z malico izražajo osebe, ki niso razporejene na jamska delovna mesta ali pa so že več mesecev odsotne z dela.

Poslovodstvo družbe s ponudnikom proučuje možnost drugačne ureditve prehrane , ki bo zagotavljala tako kakovostno kot količinsko primerno malico po sprejemljivi ceni. Vsekakor je v našem skupnem interesu, da zaposlenim med delovnim časom zagotavljamo organizirano prehrano.

Objavljeno: 21-06-2022