ORGANIZIRANA PREHRANA V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE

Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje delajo v zahtevnih pogojih dela, zato je organizirana prehrana zanje izjemnega pomena. V Premogovniku Velenje in premogovniških povezanih družbah malice zagotavlja zunanji izvajalec, ki je bil izbran preko javnih naročil. Ta vsem zaposlenim vsakodnevno zagotavlja 5 različnih toplih menijev in 40 različnih hladnih malic po ceni 4,62 evra.

Delodajalec vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje plačujemalico v višini 6,12 evra, zato skladno s Kolektivno pogodbo Premogovnika Velenje zaposleni razliko prejemajo v denarju pri plači.

Kljub pritiskom na povišanje cene malic zaradi splošne podražitve surovin, je bilo z dobaviteljem prehrane dogovorjeno, da se cene osnovnih malic ne spreminjajo in ostanejo na dogovorjeni pogodbeni ravniSpremenile so se zgolj cene nekaterim artiklom v dobaviteljevi dodatni ponudbi.

Iz naslova dodatne ponudbe je tako na voljo 18 dodatnih hladnih malic, za katere se cena giblje med 5–6 evri. Poleg dodatnih malic pa so na voljo tudi različni prehrambni artikli, ki se prav tako obračunavajo po ceniku dobavitelja prehrane.

Zaradi narave dela rudarjev, ki poteka okoli 500 metrov globoko pod zemeljskim površjem, je hladna malica namenjena predvsem zaposlenim v jami, topla malica pa je namenjena vsem zaposlenim v zunanjih obratih – tudi proizvodnih. Rudarji tople malice zaradi higienskih razlogov ne morejo vnašati v jamo in je do zdaj tudi nikoli niso.

V podjetju vseskozi deluje tudi komisija za prehrano, ki je sestavljena iz predstavnikov reprezentativnega sindikata, sveta delavcev, delodajalcev in ponudnikov malic. Naloga komisije je, da ugotavlja morebitne odmike od dogovorjenih standardov kakovosti in količine obrokov. Zaposleni lahko pripombe in predloge v zvezi z malico podajo neposredno v za to namenjeno skrinjico oz. knjigo vtisov, preko predstavnikov sindikata, članov komisije ali preko portala.

Omenjena komisija se je na zadnje sestala pred tremi tedni in večjega odstopanja glede malic takrat ni ugotovila, zato nas še toliko bolj preseneča dilema, ki se glede tega tokrat pojavlja v medijih. Kljub temu smo z dobaviteljem prehrane že v kontaktu. Z njim bomo skušali ugotoviti dejansko stanje in preučiti morebitna odstopanja. Še enkrat bomo tudi dodatno preverili energetsko ustreznost in količine osnovnih malic.

Objavljeno: 14-06-2022