Premogovnik Velenje sodeluje pri izgradnji kolesarske povezave skozi Hudo Luknjo

Pri izgradnji nove kolesarske poti skozi Hudo luknjo, sotesko med Velenjem in Mislinjo, sodeluje tudi Premogovnik Velenje. Zaposleni v organizacijski enoti Jamomerstvo, geodezija in rudarske škode s svojim znanjem in z bogatimi izkušnjami izvajajo strokovne meritve pri gradnji predora Legi kamen. Načrtovana trasa poteka po trasi stare železnice, ki je na območju ozkih dolin potekala skozi predore.

Novi predor, katerega izdelava je v polnem zamahu, bo namenjen kolesarskemu prometu, svetli profil pa omogoča tudi prehod manjšim vzdrževalnim vozilom. Svetla širina predora znaša 4 metre, kar omogoča izvedbo dveh kolesarskih stez širine 1,75 metra in dveh robnih pasov širine 0,25 metra. Svetla višina predora znaša 2,50 metra.

»Geodetska dela, ki jih izvajamo pri izdelavi novega predora Legi kamen, so zakoličba elementov predora, kontrolne meritve ustreznosti izdelave predora in podajanje smeri za nadaljnjo gradnjo, tako imenovano usmerjanje, meritve morebitnih sprememb stene izkopanega dela oz. meritve konvergenc ter meritve izkopanega dela,« je povedal vodja OE mag. Aleš Lamot. Premogovnik Velenje je izkušnje in bogato znanje za ta dela pridobil pri projektih, pri katerih je sodeloval v preteklosti.

»Od večjih projektov lahko omenim predor Ločica, ki je del avtoceste čez Trojane, predora Kastelec in Dekani na primorski avtocesti, vodni rov Drtijščica, raziskovalni rov Šentvid, ki je služil kot raziskovalni rov za kasnejši cestni predor na avtocesti Ljubljana–Šentvid,« izpostavlja Lamot. »Poleg tega smo izvajali geodetske meritve pri sanaciji železniških predorov Lipoglav, Hrastnik, Šmarje pri Jelšah, Skorno, Ležeče in Krško.«

Ekipa geodezije, poleg meritev za Premogovnik Velenje, izvaja tudi vse vrste geodetskih storitev tako za podjetja kot za posameznike. Izvajamo tudi ureditve mej, zakoličbe objektov, posnetke stanja terena in objektov, izdelavo geodetskega načrta, posnetek in vris objekta v kataster stavb, geodetski monitoring in vsa ostala geodetska dela.

»V Premogovniku Velenje znamo izvajati dela jamomerstva in geodezije na vseh področjih podzemnih gradenj. Bogate izkušnje našega dela iz jame, kjer na leto usmerjamo med 5 in 6 kilometrov jamskih prog, prenašamo na odprti trg gradbeništva,« je še dodal mag. Aleš Lamot. »Verjamemo, da bomo s svojim znanjem, strokovnostjo in z izkušnjami pripomogli k temu, da bo projekt izgradnje predora Legi kamen izveden po začrtanem projektu.«

Osnovni tehnični podatki predora Legi kamen

Končna dolžina predora: 118,60 m
Dolžina podzemnega izkopa predora: 105,00 m
Vzdolžni sklon predora: 3 %
Prečni sklon: 2,5 %
Nadmorska višina: 466 n. m. v
Največja višina nadkritja: 25 m
Izkopni profil predora: 23,70 m2
Svetli profil: 14,50 m2
Prometni profil: 3,50 x 2,25 m
Prosti profil: 4,0 x 2,50 m
Svetla višina predora: 3,70 m

Objavljeno: 03-06-2022