PLP vzpostavlja novo proizvodno linijo

Podjetje PLP Lesna industrija, d. o. o., je bilo ustanovljeno junija 1991 z namenom, da oskrbuje predvsem Premogovnik Velenje, v katerega 100-odstotni lasti je, z vsemi potrebnimi lesnimi proizvodi, ki so nepogrešljiv in nenadomestljiv material v jami, svoje izdelke pa vseskozi prodajajo tudi drugim kupcem v Sloveniji in tujini. V lanskem letu je zabeležilo 30 let delovanja.

Pred štirimi leti so v podjetju PLP začeli z razvojnimi aktivnostmi posodobitve tehnologije strojev in naprav v proizvodnji ter iskali ustrezne dobavitelje, ki jih bi lahko vključili v povezavi z novimi rešitvami.

»Ker gre za izredno zahtevno področje, tako zaradi žaganja listavcev kot iglavcev, je dobaviteljev s takšno opremo na trgu zelo malo,« je izpostavil direktor družbe PLP mag. Damijan Kanduti. »V razvoj linije smo vključili podjetje Mebor, d. o. o., ki je proizvajalec lesno-obdelovalnih strojev in tudi samih avtomatiziranih linij. Čeprav gre za prototipna postrojenja, je bil Mebor pripravljen, da se v takšno sodelovanje aktivno vključi. Sama linija avtomatiziranega čeljenja in robljenja je bila zasnovana tudi v okviru koncepta prve faze lesno-predelovalnega centra Velenje, s katerim kandidiramo v okviru pridobivanja sredstev pravičnega prehoda oz. prestrukturiranja. Ker so se zadeve v okviru evropskega sklada JTF odvijale počasneje od prvotnih načrtov, smo prvo fazo investirali sami. Pri nadaljnjih aktivnostih posodobitve ostalega dela postrojenj v proizvodnji in zunaj ter pri postavitvi sodobnih sušilnic in kotlovnic na biomaso do leta 2027 pa računamo na nepovratna sredstva iz naslova omenjenega sklada.«

Proizvodna linija družbe je zastavljena skladno z naslednjimi cilji: povečanje zmogljivosti, obratovalne zanesljivosti in varnosti, vpeljava sodobnih strojev in naprav ter najnovejših tehnologij v proizvodni proces, povečanje izkoristkov pri obdelavi proizvodov na strojih, omogočanje ergonomsko bolj prilagojenih delovnih mest in manj fizičnih obremenitev proizvodnim delavcem, manjša obložitev s proizvodnimi delavci na liniji in tudi nižji stroški vzdrževanja glede na predhodna postrojenja.

»Sama avtomatizirana linija čeljenja in robljenja je bila predvidena za vključitev v proizvodnjo že v lanskem letu, vendar smo jo zaradi epidemije covida-19 in tudi težav z nabavo ključnih komponent linij (enota CPU) zamaknili v letošnje leto,« je povedal direktor PLP. »Z aktivnostmi demontaže stare opreme smo začeli 15. aprila, nadaljevali smo z določenimi gradbenimi sanacijami ter s samo postavitvijo opreme, z deli pa smo zaključili 9. maja.«

Dela so bila zahtevna in so potekala s precejšnjim številom izvajalcev iz podjetij Mebor, Sipoteh, HTZ, DBSS, vključeni so bili izvajalci za odsesavanje, za delo z dvigali, vgradnjo težjih kosov itd. Poleg tega so v tem času izvedli vsa vzdrževalna dela na ostali opremi, v kar je bilo vključenih kar nekaj drugih izvajalcev del (pogodbenih in vzdrževalcev). Tudi koordinacija del je bila izredno zahtevna, vendar jim jih je uspelo zaključiti skladno z načrtom. »Pred nami je, poleg kakovostnega usposabljanja upravljavcev, vpeljava linije v čim bolj nemoteno obratovanje. Računamo, da bi nova proizvodna linija ustrezne učinke lahko dajala že v prihodnjih mesecih. V končni fazi bo linija obratovala samo z enim upravljavcem in najverjetneje še z enim pomočnikom,« je še dodal mag. Kanduti in se zahvalil vsem sodelavcem, ki so bili vključeni v aktivnosti montaže nove linije, in tudi vsem zaposlenim, ki so že v tem času vključeni tako v upravljanje kot tudi v samo vzdrževanje.

Podjetje PLP, v katerem dela 34 zaposlenih, sodi v delovno-intenzivno panogo in v celoti deluje na primarni predelavi lesa: na programih jamskih opažev, gradbenem lesu, konstrukcijskem lesu in proizvodnji lesne biomase. Je tudi proizvajalec železniških hrastovih pragov, tako kretniških kot tudi mostovnih. Dve tretjini prihodkov še vedno ustvarijo na slovenskem trgu, preostali del pa na trgih EU.

Podjetje PLP Lesna industrija je lani že tretje leto zapored prejelo platinasti certifikat AAA analitične hiše Bisnode – Dun & Bradstreet. V njihovi dejavnosti – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – bonitetno odličnost te vrste med 787 podjetji dosega le 23 podjetij. Platinasta izdaja bonitetne odličnosti podjetju predstavlja posebnost in prestiž ter hkrati najvišje možno priznanje, ki jo Bisnode podeljuje na evropski ravni, saj platinasto bonitetno odličnost dosega zgolj 3,7 % podjetij v Sloveniji.

Objavljeno: 24-05-2022