Nova Bicy postaja pri upravni stavbi Premogovnika Velenje

V četrtek, 21. aprila, bomo ob 13. uri ob vratarnici NOP Premogovnika Velenje (Partizanska 78 v Velenju) pripravili manjši dogodek, s katerim bomo zaznamovali podpis pogodbe med Premogovnikom Velenje in Mestno občino Velenje za postavitev nove Bicy postaje ob kolesarnici Premogovnika Velenje. Pogodbo bosta podpisala župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar.

Na pobudo Premogovnika Velenje bomo, ko pripravimo vse potrebno za izvedbo, predvidoma konec poletja, postavili 17. Bicy postajo, za katero bo prostor in vso potrebno infrastrukturo (elektriko in internet) zagotovil Premogovnik Velenje, izgradnjo Bicy postaje in upravljanje v sistemu mestnih koles Bicy pa bo zagotovila Mestna občina Velenje. Strošek postavitve postaje bo predvidoma znašal 22 tisoč evrov.

S to postajo želimo Mestna občina Velenje in Premogovnik Velenje spodbuditi zaposlene v družbah Skupine Premogovnika Velenje k uporabi Bicy sistema in tako k bolj trajnostni mobilnosti, obenem pa bo to tudi novi uspešen primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti in gospodarstva.

Ta dan bodo lahko med 13. in 15. uro zaposleni preizkusili 10 Bicy koles, ki jih bomo pripeljali za ta namen. Zavod za turizem Šaleške doline bo ob tej priložnosti v tem času omogočil tudi registracijo v sistem za izposojo koles.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Objavljeno: 20-04-2022