V PREMOGOVNIKU VELENJE POČASTILI NAJUSPEŠNEJŠE INOVATORJE

V Premogovniku Velenje smo 14. aprila 2022 v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije na sklepnem delu akcije Inovator leta 2021 počastili najuspešneje inovatorje v minulem letu. Pridružil se nam je direktor razvoja v podjetju BSH, Hišni aparati, dr. Blaž Florjanič, ki je spregovoril o izjemnem pomenu inovacijske dejavnosti v podjetju.

V podjetju še posebej cenimo tiste, ki razmišljajo drugače, inovativno. Takšen način razmišljanja podpiramo in spodbujamo, zato smo že dvanajsto leto zapored v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje pripravili akcijo Inovator leta, leta 2017 se nam je pridružil tudi Sipoteh.

»Velikokrat slišimo, da bi to ali ono storili, če bi bilo to ali ono. Pozabimo pa, da bo nekdo namesto nas storil to v zdajšnjih razmerah in bo zmagovalec. Pri tem ne mislim na škodoželjno tekmovanje, temveč govorim o spodbudnem delovnem okolju, v katerem si poleg znanja privzgajamo tudi pogum in vztrajnost,« je prisotne nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. »Inovacije zahtevajo odprt um, biti odprt pa pomeni znati in poslušati. Pomeni dovoliti nasvete, sprejeti predloge. Med nami, še posebej pa med mladimi, je treba razvijati to zmagovalno miselnost. Vaši pogum, vztrajnost in znanje so tisto, kar je pripomoglo k temu, da boste danes stali na tem odru. Uspelo vam je storiti in doseči nekaj, kar drugemu v enakih pogojih ni uspelo ali o tem sploh ni razmišljal.«

Vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje Žiga Jelen meni, da je težko inovirati: »Če organizacija resnično želi spodbuditi spremembe, je to zelo težko narediti zaradi več razlogov. Inovacija je po definiciji narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, vendar večina velikih organizacij danes ni pripravljena za nove in drugačne stvari. Pri inovacijah gre za dolgoročne rezultate v primerjavi z večino organizacij, ki jih vodijo zelo kratkoročni ključni kazalniki uspešnosti. In čeprav veliko teh organizacij pravi: »Seveda, v naši organizaciji je dovoljen neuspeh,« zaposleni tega ne čutijo tako. Neuspeh v večini velikih organizacij ni možnost.« Če želimo biti kot organizacija inovativni, ne gre za iskanje novih idej: »Gre za iskanje pravih ljudi. Ljudi, ki so navdušeni nad tem, kar počnejo, in želijo spodbuditi spremembo. In če bodo imeli prave pogoje, lahko povzročijo ogromno spremembo.«

»Kupec je tisti, ki nas zanima, njegove potrebe in želje,« je v svoji predstavitvi poudaril direktor razvoja v podjetju BSH, Hišni aparati dr. Blaž Florjanič. »Skozi raziskave je bilo ugotovljeno, da inovacije niso nekaj, česar se ni mogoče spomniti pod tušem, to se da naučiti. Ločimo med inovativnimi in operativnimi spretnostmi. V zrelih podjetjih so v ospredju slednja – znajo nekaj načrtovati, narediti, uresničiti. To je običajno za zrela podjetja, ki se borijo z inovacijami in le-te niso njihova vsakdanjost. Pri t. i. start up podjetjih pa so v ospredju inovativne spretnosti. Vprašati se morate, ali kaj potrebujete, ali ste zadovoljni s svetom okoli sebe, ali bi radi kaj spremenili? Če imate to v sebi, veste, da ste na pravi poti.«

V akciji Inovator leta 2021 smo v Skupini Premogovnik Velenje skupaj identificirali 151 koristnih predlogov in jih 132 od teh tudi uspešno realizirali. V Premogovniku Velenje je bilo realiziranih 32, v HTZ 99 in v Sipotehu 1 koristni predlog. Gospodarska korist realiziranih koristnih predlogov je znašala 1.196.386 evrov.

Objavljeno: 15-04-2022