Sončna elektrarna Prapretno: dober primer pravičnega prehoda

V Holdingu Slovenske elektrarne, največjem slovenskem proizvajalcu električne energije, z novimi investicijami v obnovljive vire sledimo smernicam EU po zmanjševanju ogljičnega odtisa. Danes smo točno opoldne slavnostno otvorili naš najnovejši objekt, Sončno elektrarno Prapretno, ki je s tremi megavati moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji.


Sončno elektrarno Prapretno so s slavnostnim prerezom traku otvorili predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar in župan občine Hrastnik Marko Funkl. Holding Slovenske elektrarne, največji proizvajalec električne energije iz obnovljvih virov v Sloveniji – proizvedemo je več kot 85 odstotkov – z izgradnjo Sončne elektrarne Prapretno v Zasavju, nekdanji premogovni regiji, ohranja energetsko lokacijo.


»Svet se je 24. februarja letos spremenil. Tega se še ne zavedamo dovolj. Viri, ki jih imamo doma, so v tem spremenjenem svetu desetkrat bolj dragoceni, kot so bili prej. Ne glede na to, da je Slovenija del skupnega evropskega energetskega trga, in ne glede na to, da ceno elektrike zaračunavamo na podlagi formule, ki je evropska in je v tem času neprimerna in se spreminja, je potrebno računati na situacije, ko to ne bo delovalo in ko se bo lahko uporabilo le tisto električno energijo, ki se jo bo lahko proizvedlo doma ali čim bližje. Prav zato je gradnja malih hidroelektrarn in malih sončnih elektrarn ne samo nekaj, kar je treba spodbujati z okoljevarstvenega vidika in zelenega prehoda, ampak tudi z vidika varnosti.

Le en obsežnejši kibernetski napad na naše omrežje lahko povzroči izpade dolge dneve, tedne, mesece,« je poudaril Janez Janša, predsednik vlade Republike Slovenije, ki je bil slavnostni govorec današnje otvoritve Sončne elektrarne Prapretno, in dodal: »V naših načrtih je, da v naslednjem desetletju približno polovico gospodinjstev preskrbimo z elektriko iz sončne energije, in za to bodo potrebna milijardna vlaganja.«


Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, pa pravi, da bo skupina družb HSE še naprej intenzivno vlagala v projekte, ki so ekonomsko in okoljsko upravičeni ter skladni s sprejetimi strateškimi usmeritvami na področju razogljičenja družbe in trajnostnega razvoja. »V skupini HSE kot največjemu proizvajalcu električne energije v Slovenji sledimo svojemu temeljnem poslanstvu: varni in zanesljivi oskrbi z električno energijo. Projekti pod nazivom HSE Sonce predstavljajo naše projekte na področju izkoriščanja energije sonca in so v množici tako imenovanih zelenih projektov skupine HSE. Poleg nadaljevanja gradnje SE Prapretno bomo investirali v večanje sončne elektrarne Zlatoličje-Formin, večje priložnosti si obetamo tudi na področju izkoriščanja energije vetra. Verjetno pa ni potrebno izpostavljati naših hidroelektrarn, ki že proizvajajo več kot dve tretjini vse obnovljive električne energije v državi,« pravi in dodaja, da bo skupina HSE svojo prihodnost tudi v prihodnje gradila na svojih glavnih strateških prednostih: znanju in izkušnjah več kot tri tisoč zaposlenih ter izjemni proizvodni infrastrukturi.


Največja sončna elektrarna v državi je na 120 metrov visokem območju, ki je bilo v preteklosti z naravovarstvenega vidika močno degradirano. Nanj so namreč med leti 1986 in 2010 odložili več kot 8,7 milijona ton elektrofiltrskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje. Gre za dober primer pravičnega prehoda premogovne regije v lokacijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Marko Funkl, župan Hrastnika, pri tem poudarja: »Otvoritev največje sončne elektrarne v Sloveniji, na tem mestu, v Prapretnem, na odlagališču elektrofiltrskega pepela, je korak, ki ga kot župan Občine Hrastnik iskreno pozdravljam ter se veselim nadaljevanja in širjenja tega projekta tudi čez mejo sosednje občine. Čestitam HSE za opravljeno delo in vem, da imamo vsi skupaj pred seboj še številne druge velike izzive, ki jih bomo korak za korakom uspešno premagovali. Naj bo Hrastnik najbolj sončna občina v Sloveniji!« 

Sončna elektrarna Prapretno je rezultat znanja in dobrega sodelovanja družb skupine HSE. Projektirala jo je družba HSE Invest, ki je za projekt pridobila tudi gradbeno dovoljenje in izvajala nadzor nad gradnjo, samo gradnjo pa je izvedla družba Harmonija tehnologije in znanja (HTZ). Prvo električno energijo je elektrarna v okviru zagonskih in funkcionalnih preizkusov v sistem oddala že 28. marca 2022, priklop na distribucijsko omrežje pa je bil izveden v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana. Povprečna dnevna proizvodnja Sončne elektrarne Prapretno je na sončen dan trenutno že več kot 10 MWh, v HSE pa pričakujemo, da bo 6.748 modulov letno proizvedlo več kot 3 gigavatne ure električne energije. To zadošča za letno oskrbo približno osemsto gospodinjstev. Temeljni kamen za SE Prapretno smo položili 3. julija 2021, gradbena dela so se začela novembra. Poudariti velja, da je Sončna elektrarna Prapretno le del večjega projekta. V HSE računamo, da bi se lahko celotna površina planote nad Prapretnim izkoristila do 13 MW električne moči. Življenjska doba elektrarne je približno petindvajset let. 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Objavljeno: 09-04-2022