HTZ zgradil največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Družba HTZ Velenje je v začetku leta 2022 v Prapretnem pri Hrastniku zgradila največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki ima kar 3,036 megavatov instalirane moči.

Investitor projekta je največji slovenski proizvajalec električne energije družba Holding Slovenske elektrarne, ki s to okolju prijazno elektrarno načrtuje 3.4 MIO kWh povprečne letne proizvodnje električne energije, kar zadošča porabi za približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

Investicija v sončno elektrarno Prapretno sodi v sklop novogradnje novih proizvodnih virov električne energije iz obnovljivih virov, ki je skladna tudi z usmeritvami strateških dokumentov na nivoju države.

Elektrarna je postavljena na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno in je dober primer oživitve degradirane lokacije: ne le zato, ker je na tej lokaciji nekoč delovala Termoelektrarna Trbovlje, ki je veljala za ekološko neprijazen objekt, temveč tudi zato, ker bo oživitev te lokacije skladna s smernicami EU za zmanjševanje ogljičnega odtisa države.

Gradnja sončne elektrarne Prapretno je primer dobre prakse, ki združuje znanje in potenciale skupine HSE ter njihov doprinos k dvigu deleža obnovljivih virov iz sončnih elektrarn. Družba HTZ s tem projektom dokazuje, da ima inženirsko in tehnično znanje ter izkušnje tudi za največje projekte na področju fotovoltaike.

V HTZ se z načrtovanjem in izgradnjo sončnih elektrarn ukvarjamo že dobrih 18 let, projekt Prapretno pa bo dobra referenca za prihodnost družbe, ki se s prehodom Slovenije v brezogljično družbo vse bolj osredotoča na zelene oz. okolju prijazne storitve.

Objavljeno: 25-02-2022