Predstavitev podjetja in poklicev prihodnosti na Virtualnem dnevu odprtih vrat

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE JE SKRB ZA KADRE STALNICA

V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so temelj podjetja zadovoljni in ustrezno usposobljeni kadri. Skrb za zaposlene je naša stalnica, saj smo jo tesno vpletli v poslovanje in načrte za prihodnost celotne Skupine PV. Za nemoteno delovanje že danes in tudi po prenehanju odkopavanja premoga potrebujemo poklice, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojni mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik. Podjetje in poklice prihodnosti bomo podrobneje predstavili v četrtek, 9. decembra 2021, na Virtualnem dnevu odprtih vrat Premogovnika Velenje.

V Skupini Premogovnik Velenje gradimo na dolgoročnem sodelovanju, zato se aktivno vključujemo v izobraževalni proces. Za vse devetošolce, ki jih bi zanimalo izobraževanje na Šolskem centru Velenje (Šola za strojništvo, geotehniko in okolje ter Elektro in računalniška šola) v programih za poklice, ki jih zaposluje Premogovnik Velenje (geostrojnik rudar, geotehnik, strojni tehnik, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, vajeniški program strojni mehanik in elektrikar), bomo v četrtek, 9. decembra 2021, ob 9. uri pripravili Virtualni dan odprtih vrat Premogovnika Velenje. Udeležite se ga lahko v navedenem terminu preko spletnih povezav: Facebook https://www.facebook.com/premogovnik.velenje.si/ ali YouTube https://www.youtube.com/channel/UCugRIaNMpHKcEXpvLgfCQcA. Če si virtualnega dogodka ne boste mogli ogledati v živo, si ga bo možno na zgoraj omenjenih povezavah ogledati tudi kasneje.

Zavedamo se, da se pot do znanja začne zgodaj, zato že od nekdaj skrbimo za vzgojo lastnega kadra s pomočjo sistema štipendiranja in izvajanja praktičnega usposabljanja pri delu. Tudi v šolskem oz. študijskem letu 2021/2022 smo štipendije podelili vsem, ki so vpisani v programe, ki jih štipendiramo. Vpis v programe, ki jih za nemoteno delovanje potrebujemo zdaj in jih bomo tudi v prihodnje, spodbujamo s številnimi ugodnostmi. Letos je v rudarske programe vpisanih 11 novih dijakov (7 v program geostrojnik rudar, 2 v program geotehnik (PTI) ter 2 v geotehnik).

Skrbimo tudi za vse tiste zaposlene, ki bi svoje znanje želeli nadgraditi. Zanje smo pripravili razpis oz. poziv k prijavi za šolanje ob delu za šolsko leto 2021/2022. Nanj se je prijavilo 28 zaposlenih, od tega 21 v Premogovniku Velenje in 7 v družbi HTZ.

Letos smo do zdaj v Premogovniku Velenje na novo zaposlili 72 sodelavcev, v celotni Skupini  106 (od tega 72 v PV, 29 v HTZ, 3 v družbi Sipoteh in 2 v PLP), do konca leta načrtujemo še 2 zaposlitvi, po eno v Premogovniku Velenje in v družbi PLP.V teku pa je tudi kar nekaj projektov, ki za izvedbo zahtevajo dodatno delovno silo. Dva izmed njih sta Prapretno in Zlatoličje, zato bo priložnosti za nove zaposlitve v celotni Skupini Premogovnik Velenje kar nekaj. Naš cilj je zaposlovati aktivne posameznike, ki imajo željo po strokovnem in osebnem napredku. Novozaposlene bomo skrbno uvedli v delo, njihove veščine pa bomo razvijali z ustreznimi izobraževanji in usposabljanji.

Objavljeno: 07-12-2021