SKUPINA HSE BOGATEJŠA ZA DRUŽBO ECE

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, je v četrtek, 14. oktobra 2021, z nakupom 51-odstotnega deleža ECE, energetske družbe, d.o.o., tudi uradno vstopil na maloprodajni trg električne energije. Združeno znanje obeh podjetij slovenskim končnim odjemalcem prinaša novega partnerja pri zagotavljanju sodobnih in konkurenčnih energetskih produktov in storitev.

HSE kot kupec ter Elektro Celje in Elektro Gorenjska kot prodajalca so danes podpisali pogodbo o prodaji 37,9 – odstotnega poslovnega deleža podjetja Elektro Celje ter 13,1-odstotnega poslovnega deleža podjetja Elektro Gorenjska v družbi ECE. HSE je tako postal večinski, 51-odstotni lastnik družbe s petinsedemdesetimi sodelavci, več kot 15-odstotnim deležem na trgu električne energije v Sloveniji, širokim naborom energetskih rešitev in lastno spletno trgovino. ECE pa se je z današnjim dnem pridružil več kot desetim družbam skupine HSE v Sloveniji.

Novo partnerstvo med HSE – največjim slovenskim proizvajalcem električne energije, tudi iz obnovljivih virov, in dobaviteljem električne energije iz Celja, nudi vrsto priložnosti za doseganje sinergijskih učinkov. Skupaj bodo dejavni na razvoju novih izdelkov in storitev s področja zagotavljanja energetske učinkovitosti ter učinkovitem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, pozitivnih učinkov pa se nadejajo tudi na področju specializacije na jedrnih segmentih poslovanja (električna energija), vpeljavi poslovnih procesov na podpornih področjih ter pri razvoju produktov na področju energetskih projektov.

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, je ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo: »Končno je napočil trenutek, ko lahko rečemo, da smo svojo dejavnost razširili tudi na maloprodajni trg električne energije. Z družbo ECE sicer že leta gradimo kakovosten partnerski odnos; njihov vstop v skupino HSE je tako le še formalnost, ki nam bo omogočila kar najbolje izkoristiti skozi leta nakopičeno znanje in izkušnje: naše, HSE-jeve, na področju proizvodnje in trgovanja z električno energijo, in izkušnje ECE na področju prodaje končnim odjemalcem. Veselim se prvih projektov, v katerih bomo združili naše prednosti, in njihovih rezultatov, katerih končni cilj je seveda zadovoljen kupec.«

Mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje, je povedal: »Pri povezovanju ECE in HSE gre za naravno sinergijo veleprodaje in proizvodnje v slovenski lasti s trgom, vse skupaj z namenom, da se trg energije nadalje razvija, zato bodo vse nadaljnje aktivnosti usmerjene glede na prihodnje potrebe dinamičnega trga. Povezovanje s HSE, kot pomembnim proizvajalcem in udeležencem na veleprodajnem trgu ter glavnim dobaviteljem električne energije trgovskim družbam, bo prinesel pomembne sinergijske učinke. Glede na to, da je HSE največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, bomo s tem povezovanjem prispevali tudi k skupni viziji države v prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa in prehoda k podnebno nevtralni družbi. V postopku združevanja smo si prizadevali za ohranitev blagovne znamke ECE, števila zaposlenih in sedeža družbe v Celju ter nadaljnji razvoj podjetja, kar smo v dogovorih tudi uspeli doseči.«

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska: »Elektro Gorenjska in Elektro Celje sta kot lastnika podjetja ECE že nekaj let oblikovala možen nadaljnji razvoj podjetja ECE. Oblikovani so bili različni scenariji, saj vsi vemo, da je trg prodaje električne energije v Sloveniji specifičen. Zelo me veseli, da smo uspešno speljali projekt združitve in upam, da bomo s skupnimi močmi, predvsem pa združeni še boljši na trgu. Na tem mestu iskrena zahvala vsem sodelujočim, novemu podjetju pa želim smele načrte in dobre poslovne rezultate.«

Slovenski energetski trg z današnjim podpisom pogodbe med HSE in ECE tako dobiva novega zanesljivega poslovnega partnerja: »Z vstopom v skupino HSE se nam odpira dostop do zanesljivega vira energije, predvsem iz obnovljivih virov in do veliko znanja, ki bo našlo svojo vlogo v ECE pri razvoju novih produktov v segmentu energetskih rešitev. Močno kapitalsko ozadje skupine HSE bo pri tem pomagalo tudi pri ponudbi večjih, kompleksnejših in finančno zahtevnejših projektov, ki jih do sedaj nismo izvajali, npr. energetskih sanacij in energetskih kontraktingov. Prav tako pričakujemo, da bomo znotraj skupine zmanjšali tveganja, ki jih sedaj prevzemamo pri dolgoročnem nakupu in prodaji energentov. Za končne kupce ostaja prva prioriteta zanesljivost dobave, sledijo ji ugodna cena na dolgi rok in razvoj novih produktov,« pa poudarja mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE.

Zeleno luč nakupu 51 % deleža je prižgala tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki je z odločbo z dne 30. avgusta 2021 potrdila, da je koncentracija obeh podjetij, ki jo je HSE priglasil 23. decembra 2020, skladna s pravili konkurence.

Objavljeno: 15-10-2021