AKTIV RDEČEGA KRIŽA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE ZELO AKTIVEN TUDI V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje je v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Velenje kljub epidemiji koronaviriusa Covid-19 izpolnil program dela tako v letošnjem kot tudi v lanskem letu. Zelo uspešni so bili tudi pri izvajanju izrednih krvodajalskih akcij. V Aktiv je včlanjeno 662 zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje.

Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje je tudi v zadnjih dveh letih največ poudarka namenjal odvzemu krvi. Vse krvodajalske akcije v letu 2020 so potekale po načrtovanem terminskem planu. Aktivnih krvodajalcev, ki darujejo kri enkrat ali večkrat letno, je v Skupini Premogovnik Velenje trenutno 480. V letu 2020 je bilo 950 odvzemov krvi, kar je nekoliko manj kot v letu 2019, ko jih je bilo 1168. Tudi v letu 2021 krvodajalske akcije potekajo po načrtu, ki je bil sprejet na Zavodu RS za transfuzijsko medicino Ljubljana.

Letošnjo izredno krvodajalsko akcijo so krvodajalci Aktiva Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje izvedli 17. septembra 2021 v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Na transfuzijskem oddelku bolnišnice jih je sprejel Primož Poženel, vodja Centra za kriobiologijo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, ki je poudaril, da je krvodajalstvo v Sloveniji zelo pomembno, saj z darovano krvjo zdravniki dnevno rešujejo človeška življenja. Ob tem je dodal: »Zelo sem vesel tako zdravih in veselih ljudi, kot ste vi, velenjski rudarji, in sodelavk, ki so prišle z vami. Vaša gesta je res človeška, topla in hvala vam zanjo.«

»Zaradi velikega pomanjkanja krvi je bilo v Skupini Premogovnik Velenje letos do 17. septembra že 741 odvzemov, kar kaže, da smo v naši Skupini vedno pripravljeni pomagati,« je s ponosom in hvaležnostjo povedala predsednica premogovniškega aktiva Damjana Kričej. »Še vedno se kaže velika humanost krvodajalcev, saj kri podarjamo osebam, ki jih ne poznamo, in s tem rešujemo na stotine življenj. Ta plemenita dejanja naj bodo vzor mladim in vsem, ki se do zdaj še niso vključili v naše izjemno humane akcije.«

V Aktivu Rdečega križa Skupine Premogovnik Velenje so tudi krvodajalci, ki so kri darovali že več kot 100-krat. To so: Zvonko Jeraj (111-krat), Aleksander Oder (108-krat), Marjan Fujs (103-krat), Tomislav Vrstovšek (101-krat).

Objavljeno: 13-10-2021