PREMOGOVNIK VELENJE VNOVIČ V DRUŽBI NAJBOLJŠIH INOVATORJEV SAŠA REGIJE

Premogovnik Velenje je na letošnjem razpisu Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Slovenije (SŠGZS) za najboljše inovacije v regiji prejel srebrno priznanje za inovacijo »Magnetno izločevanje feromagnetnih tujkov iz transporta premoga«. Z navedeno inovacijo, katere avtorji so Matevž Miklavžina, Peter Venišnik in Andrej Kotnik, bistveno izboljšujemo proces transporta premoga iz podzemnih delov premogovnika na površje.

Letos je sedemčlanska ocenjevalna komisija Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) v ocenjevanje prejela 14 predlogov iz 11 podjetij. Komisija je podelila 6 zlatih, 6 srebrnih in 2 bronasti priznanji. Po dva predloga sta prispela iz podjetij Gorenje, BSH Hišni aparati, Podkrižnik ter po en predlog iz podjetij Ambit, Autotech, dataGRAD, Gorenje Orodjarna, Komunalno podjetje Velenje, Mega M, Plastika Skaza in Premogovnik Velenje. Priznanja so bila podeljena 24. septembra na slavnostni podelitvi, ki je potekala na gradu Vrbovec v Nazarjah.

»Veseli in ponosni smo, da je Premogovnik Velenje z inovacijo Magnetno izločevanje feromagnetnih tujkov iz transporta premoga osvojil srebrno priznanje, kar je vnovična potrditev naših prizadevanj, da v našem podjetju kljub zahtevnim časom spodbujamo inovativnost pri zaposlenih,« je povedal vodja inovacijske dejavnosti v Premogovniku Velenje Žiga Jelen. »Nagrajena inovacija povečuje zanesljivost transporta premoga iz podzemnih delov premogovnika na površje ter obenem že naslednjo stopnjo pri avtomatizaciji odvoza premoga in zmanjšuje potrebo po ročnem izločevanju tujkov iz transporta premoga. Pričakovane koristi inovacije so tudi povečanje zanesljivosti transportnih linij premoga v Termoelektrarno Šoštanj, ki je edini porabnik premoga iz Premogovnika Velenje.«

Ob transportu premoga iz jame Premogovnika Velenje na površje se pojavljajo feromagnetni tujki, ki lahko poškodujejo vitalne dela odvoza in s tem povzročijo večjo materialno škodo ali celo prekinitev proizvodnje. Zato je izločevanje tujkov iz transportne linije premoga bistvenega pomena za zanesljivost proizvodnje.

V transportni liniji premoga od odkopa do površine v Premogovniku Velenje uporabljamo več kontrolno-izločevalnih naprav za izločevanje feromagnetnih tujkov iz premogovega nasipa. Izločevanje poteka ročno s pomočjo uporabe detektorjev kovin in avtomatizirano z uporabo nadtračnih magnetnih separatorjev. Nazadnje smo izločevalni sistem nadgradili z nadtračnim magnetnim separatorjem na lokaciji bivšega pogona traku T70 v jami Pesje. Nad transporterjem T60 smo vgradili nadtračni magnetni separator, ki deluje avtomatizirano glede na trak transporterja T60. Magnetni separator skrbi za izločevanje tujkov iz linije transporta premoga ter s tem zmanjšuje verjetnost za nastanek poškodb na transportnem sistemu. Predhodno smo vgradili dva nadtračna magnetna separatorja na vzporednih transporterjih T321 in T322, ki transportirata premog v zalogovnik, ki je zadnja postaja v transportni liniji v Premogovnika Velenje. Od tam naprej se premog transportira na deponijo in v Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ). Ta dva separatorja zmanjšujeta verjetnost okvare transportnih linij v TEŠ.

Foto: arhiv PV – V imenu Premogovnika Velenje je prejeto priznanje prevzel eden od soavtorjev nagrajene inovacije Peter Venišnik.

Objavljeno: 27-09-2021