RAZPIS ŠTIPENDIJ IN VAJENIŠTVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Štipendijska politika ima v naši Skupini pomembno vlogo pri pridobivanju ustreznih kadrov, zato štipendisti v Skupini Premogovnik Velenje predstavljajo pomemben vir bazena talentov za podjetja. V šolskem letu 2020/2021 imamo v Skupini skupno 71 štipendistov in 11 vajencev v različnih programih in usmeritvah. V zadnjih letih se spreminja struktura štipendistov, saj opažamo padec rudarsko usmerjenih štipendistov ter rast štipendistov s področja strojništva in elektrotehnike, s katerimi nadomeščamo pomanjkanje rudarskih programov.

Ponosni smo na število štipendistov in vajencev v tekočem šolskem letu, saj smo dosegli najvišje število štipendistov v zadnjih petih letih. Zavedamo se pomena naložbe v znanje in potencial mladih, zato želimo uspešno zgodbo štipendiranja nadaljevati tudi v prihajajočem šolskem letu. Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo nova štipendijska in vajeniška mesta v podjetjih Premogovnik Velenje, HTZ Velenje in Sipoteh.

Prijave za vajeniška mesta zbiramo do 30. 6. 2021, prijave za štipendije pa do 31. 8. 2021. Kandidate vabimo, da nam prijavo pošljejo na elektronski naslov stipendije@rlv.si ter zraven priložijo življenjepis, potrdilo o vpisu in zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih.

Objavljeno: 27-05-2021