RGP izvaja dela v Luki Koper

Družba RGP je maja letos v Luki Koper začela izvajati storitev odrivanja in dorivanja tovora v profitnem centru Terminal razsutih in tekočih tovorov. RGP je bil za omenjeni posel izbran na javnem razpisu. Vrednost sklenjenega posla znaša skoraj štiri milijone evrov, trajal pa bo štiri leta. Delo bodo izvajali štirje zaposleni, od tega so v Koper prerazporedili tri delavce, enega pa dodatno zaposlili. Za potrebe izvajanja del je RGP konec aprila v Luko pripeljal stroj Caterpillar D9.

RGP, ki je v večinski, 86,9-odstotni lasti Dravskih elektrarn Maribor (Premogovnik Velenje ima v njem še 4 % lastniški delež), se ukvarja z geotehničnimi in gradbenimi storitvami, izvajanjem zahtevnih sanacij v rudarstvu in gradbeništvu, izgradnjo podzemnih prostorov in ostalimi sorodnimi dejavnostmi. Ima lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader ter dobro tehnološko opremljenost, kar mu zagotavlja visoko kakovost in konkurenčnost na svojem področju.

Objavljeno: 19-05-2021