PREMOGOVNIK VELENJE PRIDOBIL CERTIFIKAT ECQA ZA VODENJE EVROPSKIH PROJEKTOV

Osnovni namen raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje ni iskanje in uvajanje visokotehnoloških ter znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje optimalne proizvodnje in najvišje stopnje varnosti za zaposlene. V okviru razvojno-raziskovalnega dela uspešno sodelujemo pri različnih evropskih projektih, pridobili pa smo tudi certifikat Evropskega združenja za certificiranje in akreditiranje (ECQA).

Premogovnik Velenje se že več kot deset let uspešno prijavlja na različne evropske in slovenske razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, ki smo jih uporabljali v raziskovalne namene na področju rudarstva, tehnologij, varnosti zaposlenih in izobraževanja. Obstoječo raven razvojnega dela želimo nadgraditi in vanj vključiti čim večje število zaposlenih, še posebej nove, mlade kadre. Ker tudi v prihodnosti vidimo potenciale na področju razvojno-raziskovalnih projektov, smo marca na izobraževanje napotili samostojno strokovno sodelavko v Premogovniku Velenje dr. Jernejo Sedlar, da opravi izpit za pridobitev ECQA certifikata. 23. aprila 2021 je izpit uspešno opravila in postala certificirani vodja projektov EU.

ECQA, certificirani vodja evropskih projektov, je ena izmed vodstvenih poklicnih kompetenc (Job role), za katerega je neprofitno Evropsko združenje za certificiranje in akreditiranje ECQA vzpostavilo program usposabljanja in sistem preverjanja znanja in certificiranja. Skupni model priznavanja usposobljenosti pomeni, da oseba z ECQA certifikatom vodje projektov v Sloveniji obvlada nabor enakih znanj kot drugje po Evropi. Oseba je usposobljena za vodenje evropskih projektov v matični državi ali katerikoli drugi državi v Evropski uniji.

Objavljeno: 05-05-2021