V PREMOGOVNIKU VELENJE IN HTZ VELENJE ZUNANJA PRESOJA SISTEMOV VODENJA TUDI TOKRAT USPEŠNA

Po uspešni notranji presoji, ki je potekala februarja in marca, smo v Premogovniku Velenje in v naši hčerinski družbi HTZ Velenje med 19. in 21. aprilom uspešno prestali še zunanjo presojo sistemov vodenja. Zunanji presojevalci so presojali sistem vodenja kakovosti (ISO 9001),  sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) ter sistem varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001).

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov in ugotovitev izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja. Obenem so s presojo preverjali tudi ukrepe, sprejete po predhodni presoji, in prepoznavali možnosti za izboljšave sistemov vodenja.

Zunanjo presojo so izvajali presojevalci SIQ Ljubljana pod vodstvom Dušana Zorca. Zaradi pandemije je bila presoja delno izvedena na lokaciji in delno na daljavo, in sicer preko spletnega orodja Microsoft Teams. Med presojo, ki je temeljila na naključnem vzorčenju, ni bilo zaznanih nobenih odstopanj.

Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer se je po zaključku presoje zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem za vloženi trud in opravljeno delo tako pri notranji kot tudi zunanji presoji ter izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da so presojevalci podali številne pozitivne ugotovitve, neskladij pa tudi tokrat ni bilo: »Podana so bila priporočila, ki pa niso v neskladju z zahtevami standardov. Glede na to, da si v celotni Skupini Premogovnik Velenje prizadevamo za učinkovito delovanje, bomo priporočila kljub temu, da niso zavezujoča, upoštevali in še izboljšali naš sistem dela.«

»Presoja v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje seveda ne poteka samo te tri dni, ko so presojevalci dejansko prisotni na naših lokacijah, temveč je izvajanje standardov kakovosti sestavni del našega delovnega procesa,« pa je dodal direktor Aleš Logar. »Zelo zadovoljni smo, da smo v obeh podjetjih ponovno dokazali, da delujemo v skladu z zakonodajo in s pravili ter se upravičeno ponašamo z vsemi tremi certifikati.«

Objavljeno: 04-05-2021