V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE RAZGLASILI NAJBOLJŠE INOVATORJE IN PROMOTORJE V PRETEKLEM LETU

V petek, 18. marca, smo v Zeleni dvorani upravne stavbe že enajsto leto zapored organizirali zaključek akcije Inovator leta, ki jo že od začetka skupaj pripravljata Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, zadnja tri leta pa se je akciji pridružila tudi premogovniška hčerinska družba Sipoteh. Razglasili smo najboljše inovatorje po doseženi gospodarski koristi in izračunu enkratnih nagrad, najboljše promotorje inovacijske dejavnosti ter najboljše organizacijske enote v minulem letu.

Če želimo spremembo, se moramo spremeniti mi sami

»Nahajamo se v izjemno turbulentnem obdobju in ravno sposobnost inovativnega razmišljanja je tisto, kar omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam, ki se dogajajo v širšem družbenem ali mednarodnem prostoru, obenem pa edino ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja,« je inovatorjem uvodoma povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. »A če želimo spremembo, se moramo spremeniti. Mi! In spremembo želimo. Ker jo potrebujemo. Nove ideje potrebujemo, da zmanjšamo porabo virov – časa, energije, denarja. Nove ideje, ki bi jih razvili do inovacije, potrebujemo, da ljudem ponudimo nove rešitve, ki jih razvijemo in spravimo na trg. Nove ideje potrebujemo za ohranjanje sedanjega tržnega položaja in zadovoljstva strank ter za nenehno izboljševanje.«

Življenje je sestavljeno iz točk

»Življenje je sestavljeno iz točk. Večina ljudi verjame, da te točke, ki jih vidijo vsak dan, predstavljajo vse točke, ki obstajajo. Življenje tako poteka v skladu s temi znanimi točkami. Odločitve in rešitve temeljijo na teh splošno znanih točkah ter na podlagi tega tudi številni njihovi zaključki. Nekatera podjetja so na teh znanih točkah zgradila svoj celoten posel,« je zbrane nagovoril vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje Žiga Jelen. »Nato nekega dne pride nekdo in vidi eno ali več točk, ki presegajo skupno dogovorjene točke. Točke, ki so jih drugi zgrešili, točke, ki so jih drugi prezrli, točke, ki so jih drugi že zdavnaj pozabili.«

Inovacije so točke, ki so jih drugi zgrešili

Ogenj je bil ena od teh točk. Prav tako kolo in avtomobil, internet, pametni telefon …

Pravzaprav so bile številne danes poznane točke nekoč nenavadne na novo uvedene točke. »Torej kaj je inovacija? Tiste druge točke. Tiste, ki jih drugi zgrešijo. In z gotovostjo vedeti, da točke, ki jih vidite, niso le veljavne, temveč tudi nujne, če želimo, da se svet premika naprej. To je inovacija,« je še poudaril Žiga Jelen in dodal, da smo bili v Premogovniku zgodovinsko gledano vedno dobri v tem, da smo znali prepoznati tiste druge, nove točke, inovacije. Dobri smo v tem, da znamo svoje inovacije spraviti od ideje do realizacije. Realizacija koristnih predlogov je bila vedno na visoki ravni.«

Kaj nas torej čaka v prihodnje, si je ob koncu svojega nagovora še zastavil vprašanje novi vodja inovacijske dejavnosti Žiga Jelen. Odgovor na to vprašanje je lahko resnično zapleten ali pa povsem enostaven. Poiskati in prepoznati moramo čim več novih točk in jih povezati med seboj.

V akciji Inovator leta 2020 je bilo skupaj podanih 161 predlogov. Realizacija koristnih predlogov je 98-odstotna, saj je bilo realiziranih 157 predlogov. Skupni rezultat prevzetih koristnih predlogov je v primerjavi z letom 2019 slabši za 10 odstotkov, za 0,6 odstotkov pa je boljši rezultat realiziranih predlogov. Število inovatorjev je v lanskem letu za 7 odstotkov manjše glede na leto 2019. V lanskoletni akciji je sodelovalo 121 avtorjev in soavtorjev. Izračunana gospodarska korist – prihranek, brez upoštevanja širših pozitivnih učinkov – je lani znašala nekaj več kot 1.148.711 evrov. Za izplačilo nagrad avtoricam in avtorjem novih idej in celotni skupini promotork in promotorjev smo porabili 43.595 evrov, kar pomeni 3,8 odstotka izračunane gospodarske koristi, ki jo predstavljajo inovacije.

NAJBOLJŠI PROMOTORJI

Tretjeuvrščeni promotor Bojan Gajšek je prevzel 10 koristnih predlogov, od katerih je bilo 12 koristnih predlogov realiziranih, gospodarska korist realiziranih predlogov pa znaša 137.200 €. Drugouvrščeni promotor Aleš Britovšek je prevzel 30 koristnih predlogov, od katerih je bilo 28 realiziranih. Najboljši promotor inovacijske dejavnosti v letu 2020 je Franjo Mazaj, ki je prevzel 24 koristnih predlogov. Realiziranih je bilo 27, gospodarska korist realiziranih predlogov pa znaša 818.000 €.

NAJBOLJŠI INOVATORJI

Tudi v točkovanju za najboljšega inovatorja je vseskozi potekalo zelo napeto tekmovanje. Tukaj imamo dve kategoriji, in sicer inovatorje, ki so lahko s svojimi koristnimi predlogi izračunali tudi gospodarski prihranek, in inovatorje, ki so za svoje koristne predloge prejeli enkratno denarno nagrado. Med inovatorji po izračunu gospodarskega prihranka je tretje mesto zasedel Ivan Glušič. Kot avtor je prijavil en koristni predlog, dva koristna predloga pa je uspešno realiziral. Za realizirana koristna predloga je bila izračunana gospodarska korist v višini 137.200 €. Drugouvrščeni inovator Andrej Kotnik v letu 2020 prijavil 6 koristnih predlogov, od teh sta bila dva prijavljena s soavtorji. Od teh 6 predlogov jih je bilo 5 uspešno realiziranih. Za realizirane koristne predloge je bila izračunana gospodarska korist v višini 116.900 €. Najboljši inovator v letu 2020 je ponovno Danilo Rednjak, ki v lanskem letu ni prijavil koristnih predlogov. Realiziral je en koristni predlog, ki ga je v letu 2019 prijavil z devetimi soavtorji. Za realiziran koristni predlog je bila izračunana gospodarska korist v višini 568.100 €.

Že tretje leto zapored pa smo podelili tudi nagrade najboljšim inovatorjem po izračunu enkratnih nagrad. Gre za inovatorje, ki so bili uspešni pri realiziranih predlogih, za katere ni bilo mogoče izračunati gospodarskega prihranka, zato so bili za realizirane predloge nagrajeni z enkratnimi nagradami. V skupni razvrstitvi je tretje mesto zasedel Franjo Mazaj, ki je prijavil dva koristna predloga s soavtorji. Oba sta bila realizirana in nagrajena z enkratno nagrado v višini 1.170 €. Drugouvrščeni inovator v tej kategoriji Damjan Maze je prijavil 9 koristnih predlogov, 6 samostojno in 3 s soavtorjem. Vsi predlogi so bili uspešno realizirani. Za realizirane koristne predloge je bila izračunana enkratna nagrada v višini 1.570 €. Najboljši inovator po sistemu izračuna enkratnih denarnih nagrad v letu 2020 je Sašo Tajnik, ki je ponovil uspeh iz lanskega leta in je prijavil 12 koristnih predlogov, 2 samostojno in 10 s soavtorji. Vsi predlogi so bili uspešno realizirani, zanje pa je bila izračunana enkratna nagrada v višini 2.440 €.

NAJBOLJŠA ORGANIZACIJSKA ENOTA

V kategoriji za najboljšo organizacijsko enoto na področju inovativnosti za leto 2020 je tretje mesto osvojila Elektro priprava dela Premogovnika Velenje, s 12 prevzetimi in 15 realiziranimi koristnimi predlogi ter z 84.800 € izračunane gospodarske koristi. Drugo mesto je dosegla Strojna delavnica podjetja HTZ s 26 prevzetimi in 25 realiziranimi koristnimi predlogi, ki so bili nagrajenimi z enkratnimi nagradami. Najboljša organizacijska enota na področju inovativnosti za leto 2020 je Strojna priprava dela Premogovnika Velenje z 12 prevzetimi koristnimi predlogi, 12 realiziranimi koristnimi predlogi ter s 733.200 € izračunane gospodarske koristi.

Objavljeno: 19-03-2021