Rekordni dnevni napredek pri odkopavanju premoga v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje smo včeraj, 10. februarja 2021, dosegli nov mejnik pri proizvodnji premoga – rekordni napredek z enega odkopa v enem dnevu. Na odkopu G4/B, ki se nahaja v severnem krilu jame Preloge, smo dosegli 9,4 metra dnevnega napredka, kar je največji dnevni napredek v vsej zgodovini delovanja našega premogovnika. Prejšnji največji napredek smo sicer v Premogovniku Velenje dosegli februarja 2012 in je znašal 8,6 metra.

Odkop G4/B je krovninski odkop, z višino odkopavanja 5 metrov in dolžino 105 metrov. Za doseženi rekordni rezultat 9,4 metra na tem odkopu je bilo treba v enem dnevu (v treh izmenah) narediti kar 10 rezov po celotni dolžni odkopa. Ob tem smo dosegli še en manjši rekord, saj smo 4 reze izdelali zgolj v eni izmeni. Trenutno proizvodno povprečje na odkopu G4/B znaša med pet tisoč in 6 tisoč tonami premoga na dan. Podoben napredek pričakujemo vse do sredine aprila, ko bomo odkop podaljšali iz zdajšnjih 60 na 113 sekcij. Po daljšanju odkopa se bo napredek nekoliko zmanjšal in bo znašal okoli na 4 metre na dan. Kljub temu bo proizvodnja premoga ostala na zdajšnji ravni, morda bo celo nekoliko višja.

Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je ob tem dosežku povedal: »Za doseženi rezultat velja zahvala vsem zaposlenim, ki delajo na omenjenem odkopu, ter tudi vsem, ki si za dobre rezultate prizadevajo na ostalih deloviščih, in hkrati vsem tistim, ki skrbijo za to, da se vsi podporni procesi odvijajo nemoteno.«

V letu 2021 v Premogovniku Velenje načrtujemo proizvodnjo premoga v višini 3,3 mio ton; v prvi polovici leta načrtujemo 45 odstotkov letne proizvodnje, v drugi polovici, ko bo odkopna fronta bistveno ugodnejša in bosta v proizvodnjo vključena nekoliko izdatnejša odkopa, pa načrtujemo preostalih 55 odstotkov proizvodnje. Na pripravskih deloviščih načrtujemo okoli 4,9 kilometra novih etažnih prog, 400 metrov stabilnih objektov ter približno 600 metrov pretesarb. Odkopne zaloge na podlagi Elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje znašajo pbl. 104,4 mio ton premoga, kar glede na predvideno dinamiko odkopavanja zadošča do konca obratovanja bloka 6.

V preteklem letu smo v Premogovniku Velenje dosegli proizvodnjo v višini 3.174.567 ton, izdelali pa smo 5.481 metrov novih prog in nekaj več kot 309 metrov pretesarb. Sredi septembra smo uspešno izvedli preboj vodne proge do odvodnjevalnih objektov na koti -64. Ta bo velikega strateškega pomena za prihodnje delovanje Premogovnika Velenje, saj omogoča varno pridobivanje premoga na območju severnega krila Jame Preloge.

Med pomembnejšimi usmeritvami družbe ostajajo trajnostni vidik proizvodnje premoga ter skrb za okolje in ohranjanje kakovosti življenja ljudi, ki so z družbo neposredno in posredno povezani. Z vključenostjo v vse operativne delovne skupine za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij ter tudi v samo pripravo Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje v skladu z načeli pravičnega prehoda se že zdaj pripravljamo na prestrukturiranje delovnih mest, ki bodo v Šaleški dolini ostala tudi po tem, ko bo odkopavanje zaključeno.

Objavljeno: 11-02-2021