PREMOGOVNIK VELENJE PRENOVIL SPLETNO STRAN WWW.RLV.SI

Premogovnik Velenje je v letošnjem letu prenovil svojo spletno stran (www.rlv.si), ki deluje na platformi WordPress. Cilj vsebinske, strukturne in funkcionalne prenove je bilo narediti spletno stran predvsem sodobnejšo in uporabniku prijaznejšo.

Prenovljena stran poleg osnovnih informacij o Premogovniku Velenje in njegovih povezanih družbah ter aktualnih obvestilih in novicah vsebuje tudi veliko slikovnega in videogradiva. Obiskovalci strani bodo med drugim lahko prebirali tudi spletni izvod časopisa Rudar, skozi virtualno predstavitev pa se bodo tako po zunanjem kot jamskem delu Premogovnika Velenje »sprehodili« kar iz domačega naslonjača.

V Skupini Premogovnik Velenje svoje zaposlene in drugo javnost nagovarjamo s pomočjo različnih medijev, ki so namenjeni posameznim ciljnim skupinam. Ob tradicionalnem časopisu Rudar, ki izhaja že vse od 1953, in internem radiu, s katerim zaposlene obveščamo že od leta 1975, uporabljamo tudi sodobne elektronske in socialne medije kot so Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin in Youtube. Zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje, ki pri svojem delu uporabljajo računalnike, najdejo različne informacije na spletni strani družbe ali na portalu (intranetu). Za zaposlene, ki delajo v jami, pa smo leta 2004 vzpostavili tudi videostrani, ki jih dnevno osvežujemo z najaktualnejšimi obvestili.

Uporabnikom prenovljene spletne strani www.rlv.si želimo, da bi na njej našli čim več uporabnih informacij.

Objavljeno: 27-01-2021