Novi predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje je mag. Marko Štrigl

Z 12. 1. 2021 je član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl postal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.

V skladu z delitvijo področij znotraj poslovodstva HSE je iz nadzornega sveta odstopil Uroš Podobnik, ki prevzema druge naloge korporativnega upravljanja. Člana nadzornega sveta PV sta še mag. Marko Bahor in predstavnik zaposlenih Danilo Rednjak.

Objavljeno: 13-01-2021