PREMOGOVNIK VELENJE V LETU 2020 KLJUB IZREDNIM RAZMERAM ZAGOTAVLJAL NEMOTENO PROIZVODNJO PREMOGA

Premogovniku Velenje je letos kljub izrednim razmeram uspelo zagotoviti nemoteno proizvodnjo premoga, obenem pa je 27. novembra Termoelektrarna Šoštanj s pomočjo našega premoga dosegla rekordno dnevno proizvodnjo električne energije v vsej zgodovini.

Z globalno krizo, ki jo je povzročilaepidemija novega koronavirusa, smo se skoraj celo leto spopadali tudi v Premogovniku Velenje. S številnimi ukrepi, priporočili in navodili tako znotraj podjetja kot tudi na ravni države smo si vsi skupaj močno prizadevali za njegovo zajezitev, kar nam je – vsaj znotraj naše Skupine – v večji meri tudi uspelo, tako da je lahko proizvodni proces potekal čim bolj nemoteno.

Kljub izrednim razmeram nam je letos uspelo doseči dobre rezultate, saj bo manko ob koncu leta, glede na vse izzive, s katerimi smo se spopadali, zanemarljiv. Razloga za to sta predvsem zahtevno stanje na odkopu k. -95/A in epidemija, ki je posegla tudi v našo delovno sredino. Osnovni načrt proizvodnje za leto 2020 je znašal 3.580.685 ton. Vmesni, ki je bil usklajen sredi leta z našim lastnikom Holdingom Slovenske elektrarne, je znašal 3.310.000 ton, končna proizvodnja pa bo letos znašala nekaj več kot 3.160.000 ton. Ocenjujemo še, da bomo ob koncu leta izdelali okoli 5.400 metrov novih prog.

Sredi septembra smo uspešno izvedli preboj vodne proge do odvodnjevalnih objektov na koti -64. Ta bo velikega strateškega pomena za prihodnje delovanje Premogovnika Velenje, saj omogoča varno pridobivanje premoga na območju severnega krila Jame Preloge.

Dobro sodelovanje s srbsko družbo JP PEU Resavica, znotraj katere deluje kar devet rudnikov, smo nadgradili s prodajo dveh obnovljenih napredovalnih strojev GPK, ki sta bila do nedavnega uporabljena v našem premogovniku.

V družbi najboljših inovatorjev SAŠA regije sta bila letos vnovič tudi Premogovnik Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje. Za vse tri prijavljene inovacije smo prejeli bronasto nagrado.

Muzej premogovništva Slovenije je v dobrih dvajsetih letih delovanja maja letos obiskal že 500.000. obiskovalec.

Večja zunanja dela, ki smo jih v Premogovniku Velenje predvideli v času med prazniki, so remont na bunkerju B3 in dela na NEP7 na klasirnici, v jami pa bo potekala betonaža talnega tira v vzhodnem prekopu, montaža traku 1200 – na trasi G4-G6 (trak 2G) ter montaža smernega verižnega transporterja na odkopni plošči G4/B. Potekale bodo še manjše sanacije na povratni postaji traku 70P.

V zadnjih petih letih je bilo za potrebe osnovnega procesa pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah na novo zaposlenih 554 sodelavcev, od tega letos v matični družbi 44, v celotni Skupini 122. V prihodnjem letu pa jih bomo v Premogovniku zaposlili še 50, v HTZ pa 36, saj potrebujemo strokoven kader tudi za prihodnja desetletja.

V letošnjem letu smo podelili 3 štipendije za geostrojnika rudarja, 2 za geotehnika, 4 za mehatronika operaterja, 3 za strojne tehnike, 1 za elektrikarja, 1 za elektrotehnika, 1 za dipl. inž. geotehnologije in rud. (VS), 2 za dipl. inž. strojništva (UN) oz. mag. inž. strojništva, 1 za dipl. inž. strojništva (VS) in 2 za dipl. inž. elektrotehnike (VS). Dodatno smo podelili še 4 vajeniška mesta za program strojni mehanik.

V Premogovniku Velenje imamo jasen cilj in to je uspešno poslovanje Skupine Premogovnik Velenje še nekaj desetletij. V tem času pa se bomo vsi skupaj pripravili na prestrukturiranje delovnih mest, ki bodo v tej dolini ostala tudi po tem, ko premog ne bo več glavno gonilo razvoja Šaleške doline.

Objavljeno: 18-12-2020