Izplačilo poslovne uspešnosti

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je danes zaključilo pogajanja s sindikatom SPESS glede neizplačila oz. delnega izplačila fiksnega dela poslovne uspešnosti za leto 2020 zaradi slabe finančne situacije. Izvršilni odbor SPESS-PV je o predlogu razpravljal in ga soglasno zavrnil.

Obveščamo vas, da bomo odločitev sindikata SPESS-PV spoštovali in delovno uspešnost zaposlenim v družbah Skupine Premogovnik Velenje izplačali skladno s kriteriji, opredeljenimi v Aneksu št. 33 Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje, in sicer v petek, 18. 12. 2020.

Izplačilo bodo zaposleni prejeli v posebni kuverti in bo obračunano kot poslovna uspešnost. Navedeno pomeni, da se od bruto zneska 645 € plačajo vsi prispevki, dohodnina pa ne.

Objavljeno: 11-12-2020