Premogovnik Velenje v spletni izdaji EME Outlook

Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, je kljub trendom po prehodu v nizko- oz. brezogljično družbo, ki se nakazujejo v svetu ter doma, še vedno pomemben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj že desetletja zagotavlja nemoteno in zanesljivo oskrbo z domačo električno energijo tretjini Slovenije, v sušnih obdobjih tudi več.

Poslovno brošuro v angleškem jeziku z naslovom Ensuring energy security for decades to come (Zagotavljanje energetske varnosti v prihodnjih desetletjih), v katerem je predstavljen Premogovnik Velenje, lahko prelistate na spletni povezavi https://www.emeoutlookmag.com/company-profiles/359-premogovnik-velenje-velenje-coal-mine/reader ali https://www.emeoutlookmag.com/company-profiles/359-premogovnik-velenje-velenje-coal-mine.

Objavljeno: 04-12-2020