Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo nepremičnin in zemljišč

Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Na spletni strani družbe so objavljeni javni razpisi za odprodajo dveh večjih gradbenih zemljišč Podrožnik in Žekovec v Mozirju ter Lipa v Velenju. Prav tako je objavljen javni razpis za odprodajo Restavracije Jezero, ki se nahaja na atraktivni lokaciji ob Velenjskem jezeru, ter gostinskega lokala Arkada, ki se prav tako nahaja v Velenju.

Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni prospekti so objavljeni na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje.

Objavljeno: 02-12-2020