Študijski obisk DECARB

V četrtek, 26. 11. 2020, je potekal virtualni študijski obisk glede potencialov čistejše uporabe premoga in tehnologij skladiščenja CO2 v okviru energetskega prehoda in dekarbonizacije premogovne Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije v sklopu projekta DeCarb, katerega organizator obiska je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) iz Velenja. Projekt DeCarb (Podpora prehoda na čistejšo energijo v premogovnih regijah EU) je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko nadnacionalnega programa Interreg Europe, katerega cilj je spodbuditi izmenjavo izkušenj in prenos znanja med regijami, ki so že uspele v preobrazbi v t. i. zelene energije, in tistimi, ki iščejo nasvete, kako razogljičiti svojo energetsko industrijo. Projekt združuje 9 partnerskih organizacij iz Nemčije, Danske, Poljske, Španije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Grčije in Slovenije. Prizadeva si za povečanje zmogljivosti javnih uprav za učinkovito podpiranje novih usmeritev rasti in spodbujanje energetske varnosti, sprostitev in olajšanje naložb v prekvalifikacijo za energetsko infrastrukturo in prenovo namenskih območij, poleg tega pa si prizadeva za večjo ozaveščenost in doseganje soglasja med energetskim sektorjem in državljani, katerih glavni cilj je skupno podpreti ukrepe za prehod na čisto energijo. Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Holding Slovenske elektrarne so bili povabljeni k sodelovanju pri oblikovanju študijskega obiska. Sodelovali smo s predstavitvami podjetij, s pogledom na opuščanje rabe premoga, prehod v brezogljično družbo in na zelene razvojne projekte, ki bodo pripomogli k dekarbonizaciji SAŠA regije. 
Več informacij o projektu najdete na povezavi.

Objavljeno: 27-11-2020