Navodila BOLNIŠKI STALEŽ

V izogib težavam pri obračunu bolniškega staleža in nepotrebnim zagatam ob izpadu plačila nadomestila za bolniško odsotnost ponovno podajamo navodila, kako postopati v zvezi s pridobitvijo bolniškega lista. Prosim, da jih podrobno preberete in jih v primeru bolezni dosledno upoštevate. V času, ko nam je zdravstvo težje dostopno, je še toliko bolj pomembno, da pravilno postopamo in pravočasno pridobimo dokumente.

Vsak delavec, ki je v bolniškem staležu, je dolžan SAM poskrbeti za svoj bolniški list. Z osebnim ali nadomestnim zdravnikom se mora sam dogovoriti, da zdravnik vloži elektronski bolniški list na portal e-bol. Bolniški list je podlaga za obračun bolniškega staleža.

Če je delavec v bolniškem staležu konec meseca in se mu stalež podaljša v naslednji mesec, bo potreboval dva bolniška lista. Bolniški list se izdaja za vsak mesec posebej, ne glede na dolžino bolniškega staleža.

V kolikor je delavec v dolgotrajnem bolniškem staležu in ima odločbo ZZZS (odločba ni podlaga za izplačilo bolniškega staleža), mora prav tako vsak mesec stopiti v kontakt z osebnim ali nadomestnim zdravnikom, da mu preko portala e-bol vloži bolniški list za tekoči mesec.

Bolniški list je potrebno pri zdravniku urediti najkasneje do (2) drugega delovnega dne v mesecu. Služba obračuna bo ob prepisu e-dninske knjige (2) drugi delovni dan v mesecu preverila prispele bolniške liste na portalu e-bol. O manjkajočih bolniških listih bo obvestila obrate oz. nadrejene, ki morajo vzpostaviti stik s svojimi delavci. Delavci pa so dolžni najkasneje do (4) četrtega delovnega dne kontaktirati osebnega oz. nadomestnega zdravnika, da izda bolniški list na portal e-bol. KLICEV IZ SLUŽBE ZA OBRAČUN V ZDRAVSTVENE DOMOVE NE BODO VEČ VRŠILI. V kolikor se bolniški list v tem obdobju ne uredi, se delavcu nadomestilo za bolniško odsotnost ne bo izplačalo. Poračun se bo uredil pri naslednji plači ob pogoju, da je bil bolniški list urejen.

Vsak delavec lahko preveri izdajo bolniškega lista s svojim certifikatom na spletnih straneh ZZZS (Moj ZZZS) oz. po telefonu na ZZZS oz. pokliče Službo za obračune.

Objavljeno: 27-11-2020