STROKOVNI DIALOG – VENTILATORSKA POSTAJA NOP II

Premogovnik Velenj vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava in postavitev ventilatorske postaje. 

Povabilo na strokovni dialog

Zakon o javnem naročanju v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil za pripravo razpisne dokumentacije javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Strokovni dialog je namenjen izvajalcem s področja izdelave ventilatorskih postaj, ki imajo izkušnje tudi s postavitvijo samih ventilatorskih postaj.

Naročnikov namen je zbiranje informacij potencialnih izvajalcev o izkušnjah s področja izdelave in postavitve ventilatorskih postaj ter drugih pomembnih informacij, ki lahko pripomorejo k ustrezni izvedbi projekta.

Predviden termin pričetka dialoga je v času od 14. do 18. decembra 2020. Dnevni red prvega strokovnega dialoga bodo zainteresirani ponudniki dobili v naknadnem vabilu.
Naročnik prosi vse zainteresirane ponudnike, da svoj interes izkažejo s pisno prijavo na elektronski naslov: VPNOPII@rlv.si. Prijave sprejemamo do srede, 10.12.2020, do 16:00 ure.

Objavljeno: 26-11-2020