Konstitutivna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v upravni stavbi družbe v petek, 13. novembra 2020, je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Uroš Podobnik, za  namestnika pa mag. Marko Bahor, vodja Službe za razvoj in investicije v HSE. Predstavnik zaposlenih v Premogovniku Velenje ostaja Danilo Rednjak.  Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

Objavljeno: 13-11-2020